Fredag ettermiddag tropper generalsekretær Anne Lise Ryel på Universitetet i Bergen (UiB). Med seg har hun årets gave til kreftforskningen.

— I år gir vi 160 millioner kroner, som er det høyeste noen gang. Av disse går 24,7 millioner til Bergen, og av dem igjen går 23,6 millioner til Universitetet, sier hun.

Fem milliarder på 75 år

Halvparten av midlene Kreftforeningen samler inn går til forskning.

— I løpet av 75 år har Kreftforeningen, viss du regner det i dagens kroneverid, gitt rundt fem milliarder kroner til kreftforsking. Så hvis du går til kreftforskningsmiljøet på UiB er det knapt noen som ikke har mottatt penger fra Kreftforeningen på et eller annet tidspunkt, sier hun

Vil forbedre cellegiftkur

Pengene i år går til 21 ulike prosjekter på UiB. Mest får forsker Lars Herfindal. Han får 3,7 millioner kroner til forskning der en tar i bruk nanoteknologi.

— Det er et spennende prosjekt der han ser på cellegift. For å si det enkelt skal han ved hjelp av nanoteknologi finne ut mer om de tilfellene der cellegift ikke virker, og hvordan en kan få den til å fungere bedre, sier Ryel.

Det er UiB-rektor Dag Rune Olsen og dekan ved Medisinsk fakultat, Nina Langeland, som tar i mot pengene på vegner av universitetet.

I tillegg til Kreftforeningens generalsekretær vil også en av foreningens mange ildsjeler, Kari Tveit Haugland fra Austevoll, stå for utdelingen.