Staten blir trolig sittende igjen med en millionregning til en ankesak som gikk i vasken dager før den skulle ha startet. Statsadvokat Rudolf Christoffersen legger skylden på de tre kvinnene og deres forsvarere. Forsvarerne svarer med å skylde på Christoffersen for hvorfor kvinnene trakk ankene.

Rettssaken skulle ha startet i dag i

Gulating lagmannsrett. Det var satt av 49 dager i retten. Her skulle tre dommere, en jury på tolv lagdommere, fire tolker, fire bistandsadvokater, tre forsvarere og to aktorer stille.— Påtalemyndigheten reagerer sterkt på at de tiltalte og deres forsvarere venter med å trekke anken to dager før saken skulle ha startet. Det er brukt enorme ressurser på denne saken, sier Rudolf Christoffersen, konstituert statsadvokat.

Nye beviser

Like før jul ble det gjennomført bevisopptak av nye vitner i Romania.

— Dette alene kostet flere hundre tusen kroner, sier Christoffersen.

Ole-Petter Grythe

Hoff og Are Bohne forsvarer to av kvinnene som skulle ha reist fra Romania til Bergen for å stille i lagmannsretten mandag. De reagerer på at Christoffersen plasserer ansvaret på dem for at anken ble trukket.— Vi hadde et rettsforberedende møte i oktober. Da diskuterte vi saken med lagmannsretten og Christoffersen. Der sa han at det var greit at kvinnene fikk reise hjem igjen til Romania etter at de hadde forklart seg for lagmannsretten, sier Bohne og Grythe Hoff.

— Da vi var i Romania like før jul i forbindelse med bevisopptakene, sa han til meg at min klient kunne regne med å bli pågrepet når hun kom til Bergen. Jeg måtte fortelle det til henne. Hun valgte å trekke anken, i frykt for å bli satt i fengsel etter å ha sonet dommen hun fikk i tingretten, sier Grythe Hoff.

Var fullt klar over det

Både han og Are Bohne kom denne helgen hjem fra Romania. De skulle hente klientene sine for å reise til Bergen.

— Da jeg ble gjort kjent med hva Christoffersen hadde sagt over bordet til Grythe Hoff, skrev jeg et brev til lagmannsretten om den nye vendingen saken fikk før jul. Jeg ønsket et nytt forberedende rettsmøte, men fikk avslag på det i forrige uke. Vi måtte informere våre klienter om at de risikerte å bli pågrepet dersom de reiste til Bergen. Det er Christoffersens ansvar for at kvinnene trekker anken, sier Bohne.

— Bohne vet at hans klient har vært etterlyst siden i fjor høst etter at hun påtraff en av jentene som var offer for menneskehandel i Sør-Norge. Jenten ble flyttet ut av hjemmet hun bodde i og plassert på nytt sted i Norge. Det kan ikke komme som en overraskelse på Bohne at hans klient risikerte pågripelse, parerer Christoffersen.

Skandaløst

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen kaller timingen for avlysningen skandaløs.

— Det er utrolig at de ikke engang klarte å formidle dette på siste virkedag før saken skulle starte.

At forsvarerne ikke visste før nylig at klienten deres kunne bli arrestert ved ankomst karakteriserer han som fantastisk.

— De visste at det ikke var usannsynlig at straffen kunne gå opp i ankesaken, da oppstår det automatisk en unndragelsesfare.

Stolt-Nielsen forstår at anken trekkes.

— Bevisene var gode, de ble dømt med overveldende gode premisser og straffen var lavere enn påstand. At de ikke tar sjansen på en ankesak er derfor ikke overraskende.

Lagdommer Magni Elsheim vil ikke kommentere bakgrunnen for avlysningen.

— Jeg registrerer at anken er trukket. Det er en rett man har.

HAUGEVIS: Store bunker med sakspapirer vil ikke bli lest, etter de tre tiltalte trakk anken. Dermed går papiret rett i makuleringsmaskinen.
AVLYST: Gulating lagmannsrett skulle i dag huset starten på ankesaken for de tre romkvinnene som ble dømt for menneskehandel.
Eirik Brekke