1. mars 2001 døde den vel 80 år gamle britiske kvinnen Sheila Mc Cabe. Hun bodde i Bergen, og alt hun etterlot seg, ble testamentert til St. Paul menighet. Nå skal millionarven brukes til en omfattende rehabilitering av den katolske kirken i Bergen sentrum.

Tre millioner kroner koster den innvendige opprustningen av St. Paul kirke. Uten den store arven hadde menigheten neppe klart å gjennomføre prosjektet, forteller sokneprest Michel Beckers. Den vel 125 år gamle kirken det i sin tid tok 22 år å bygge, skal fra 1. august stenges i tre måneder for så å fremstå i ny drakt i løpet av november. I mellomtiden blir det katolske hovedmesser i Johanneskirken før St. Paul kirke fremtrer i ny drakt i november.

— Det er ganske enestående for oss å få en arv i denne størrelsesorden. Pengene er gitt til menigheten. Men vi har besluttet at de skal øremerkes til rehabiliteringen av kirken, og blir sammen med andre sjenerøse gaver den viktigste finansieringskilden, sier Michel Beckers til Bergens Tidende.

Minneplakett

Han synes opprustning av kirken er en god måte å anvende millionarven på. Sheila McCabe vil også få sin synlige minneplakett, som for ettertiden skal fortelle om hvordan arven ble brukt.

Sheila Mc Cabe innvandret til Bergen på 1960-tallet. Hun arbeidet i Rudolf Steinerbevegelsen, og konverterte til den katolske kirken for ca 10 år siden. Selv ble den vevre enslige kvinnen millionær gjennom en arv fra sin bror. Før hun døde, testamenterte hun alt videre til kirken.

Pengene kommer vel med. For det er omfattende arbeider man nå kan gi grønt lys for etter at St. Paul kirke ble rehabilitert utvendig for et par år siden. Innvendig er kirken både nedslitt og preget av fuktskader, sier Beckers.

Omfattende arbeider

Rehabiliteringsarbeidene omfatter kalkblåsing og maling av veggene i kirkerommet. Alle kirkebenkene, som i alt gir 350 sitteplasser, skal restaureres, orgelet skal demonteres og renses, det skal legges nytt marmorgulv foran alterpartiet, skriftestolen skal restaureres og få ny plassering bakerst i kirken, og det skal lages helt nytt inngangsparti inn i kirkesalen. All belysning skal også skiftes ut, og det flotte tabernaklet - skapet der nattverdbrødet - oppbevares, skal flyttes fra selve kirkesalen til innerst i koret der det opprinnelig hører hjemme. Tabernaklet i marmor var i sin tid en gave fra den svenske dronning Josephine, som var gift med kong Oscar II, og er blant klenodiene i kirken, sier Beckers.

RESTAURERES: Det vakre Tabernaklet i marmor (t.v) skal få ny plassering bak alteret etter at St. Paul kirke har fått sin omfattende ansiktsløftning, forteller sokneprest Michel Beckers (i bakgrunnen).<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ