RUNE CHRISTOPHERSEN

Historien om Nature's Owns suksess med nettverkssalg har gått verden rundt de siste årene. Den mest profilerte frontfiguren har vært Ørjan Sæle, som er blitt brukt for alt han er verd i kampanjene for å rekruttere flere distributører. Hans fremste samarbeidspartner har vært bergenseren Tim Halstensen.

Pengegaloppen startet høsten 1997. Sammen med venner og familie bestemte Sæle seg for virkelig å satse på direktesalg av tannkrem, vaskemidler og sjampo.

Feiret på Bahamas

Sammen med en tredje kamerat leide Sæle og Halstensen seg inn i lokaler hos Vestlandske Blindeforbund i Rosenkrantzgate 5 i Bergen. Herfra la Sæle og Halstensen grunnlaget for et imperium med titusener av distributører og en omsetning på flere hundre millioner kroner.

Formelt sett drev de hver for seg, som selvstendige distributører av Nature's Own-produkter. I markedsføringen fremsto de som et tospann med enorm suksess og ditto fortjeneste.

Forretningssamarbeidet måtte naturligvis feires, og høsten 1997 la Sæle og Halstensen ut på cruise sammen med en fjerde partner. Turen gikk til Bahamas med luksusskipet «Costa Victoria». Det skulle bli flere slike turer.

På nettsider for Nature's Own-distributører ligger flere bilder av Sæle og Halstensen i lystig lag. De to blir brukt som trekkplaster for å få interesserte gründere til å melde seg på nettverkssamlinger på cruisebåter.

I løpet av høsten 1998 flyttet Sæle og den ene av kameratene ut av Blindeforbundets lokaler. Halstensen fortsatte leieforholdet alene fra januar 1999. Fra da av uteble pengene.

I løpet av første kvartal 1999 beløp husleien for de tre kontorene seg til 18.000 kroner.

— Etter at Halstensen overtok leieforholdet har vi ikke fått fem øre, sier Hans Jørgen Botheim, daglig leder i Vestlandske Blindeforbund.

Han gjorde iherdige forsøk på å få tak i Tim Halstensen. Men den unge forretningsmannen svarte verken på telefon eller på telefakser sendt til nummeret han hadde oppgitt. I folkeregisteret står han oppført med adresse Rosenkrantzgate 5, som er Blindeforbundets kontorer.

- Aldri hørt om saken

Ørjan Sæle er overrasket over at kameraten hans ikke har gjort opp for seg.

— Dette har jeg ingen kjennskap til. Jeg har aldri hørt om saken. Jeg hadde ikke anelse om at det manglet betaling, sier Sæle.

Men 25. mars 1999 var den samme Ørjan Sæle på kontoret til Botheim. Han forklarte at han måtte inn på sine tidligere kontorer for å hente en faksmaskin.

— Jeg lot ham hente maskinen. Men jeg satte som betingelse at han skulle få Halstensen til å betale leien, sier Botheim.

BT har kopi av dokumentet der Sæle har skrevet under på en forsikring om at Halstensen skal betale det han skylder. «Husleien skal betales innen 15/4-99», heter det i dokumentet, som er signert Ørjan Sæle.

— Det husker jeg ikke. Dette er jo lenge siden, sier Sæle i dag.

Også hans mor, stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle, ble ved en anledning låst inn på kontorene, for å hente ut et dokument fra en av PC'ene.

I mai 1999 var Botheims tålmodighet slutt. Han flyttet alt inventaret inn på det ene av de tre kontorene.

— Det var en blanding av kontorutstyr og personlige eiendeler. Det sto igjen datautstyr, sportsutstyr, en sykkel, ski, møbler, bøker og fotoalbum. Vi kviet oss for å kaste det, sier Botheim.

Leien for det ene kontoret fortsatte å løpe ut hele 1999 og 2000. Fortsatt kom det ikke inn noen penger, og leietakeren var som sunket i jorden. Selv ikke henvendelser til Halstensens familie ga resultater.

Ble politianmeldt

Det eneste livstegnet han har gitt Blindeforbundet i disse årene, er en faks datert 25. juni 1999, der han skriver: «Viser til faks jeg har mottatt fra Ørjan Sæle i dag (...) Jeg påtar meg det fulle og hele ansvar for de problem dette har påført dere. Jeg har vært i den godtroenhet at alt dette var ordnet av mine folk i Bergen. Dette har dessverre ikke vært tilfelle».

2000 var et godt år for Halstensen, med en skattbar inntekt på 2,3 millioner kroner. Ørjan Sæle gjorde det enda bedre, etter likningstallene å dømme. I 2001 sto han oppført med en formue på nesten 17 millioner kroner.

Vestlandske Blindeforbund har ikke hatt en like positiv økonomisk utvikling. I årene etter at de tre gründerne flyttet inn, måtte forbundet halvere antall ansatte fra ti til fem.

— Det er ingen tvil om at vi sliter økonomisk. Vi får stadig mindre i offentlig tilskudd, og er avhengige av testamentariske gaver, påpeker Botheim.

I mars 2001 tok Botheim til slutt affære, og kvittet seg med det etterlatte inventaret. Kontorene ble ryddet og vasket, og låsene skiftet ut. Den endelige regningen lyder på 110.000 kroner.

Blindeforbundet har politianmeldt Halstensen, men har ikke særlig tro på at de vil se noe til pengene. Fortsatt hender det at det kommer post til ham i Rosenkrantzgate 5. Senest for noen uker siden kom et brev fra kemneren.

Ørjan Sæle har ikke lenger særlig mye kontakt med sin gamle kamerat.

— Så vidt jeg vet bor han i Spania, men han er ofte i Bergen også. Det jeg kan si er at alt var i orden så lenge jeg leide hos Blindeforbundet. Jeg skjønner ikke hvorfor du skal dra meg inn i dette.

BT har gjort en rekke forsøk på å komme i kontakt med Tim Halstensen, uten hell. Halstensens far sier sønnen fortsatt bor i Bergen, men hos Folkeregisteret har de bare registrert hans gamle adresse hos Blindeforbundet. Halstensen er ikke registrert med telefon på Opplysningen, og på mobilnummeret som Blindeforbundet har fått oppgitt er det ikke svar å få.

GUTTA PÅ TUR: Tim Halstensen (t.h.) og Ørjan Sæle (i midten) på cruise til Bahamas, kort tid etter at de flyttet inn i lokalene til Vestlandske Blindeforbund. Den tredje personen på bildet er ikke involvert i saken. Liknende bilder brukes i markedsføringen av Nature's Own-distributører.<p/>FOTO: PRIVAT
HÅPET UTE: Hans Jørgen Botheim, daglig leder i Vestlandske Blindeforbund, har i over fem år prøvd å få forretningsmannen Tim Halstensen til å betale husleien han skylder. - Jeg tror neppe det er noe håp om å få inn pengene, sier Botheim.<p/>FOTO: MARTE ROGNERUD