GUNNAR WIEDERSTRØMgunnar.wiederstrøm@bt.no

— Han kontaktet meg i helgen. Etter å ha lest om saken i BT har han bedt meg om å gjøre det jeg kan for at Koppen skal få gården tilbake, sier advokat Christian Grahl-Madsen.

Kreve odel Grahl-Madsen skal ha et møte med mangemillionærens advokat i løpet av uken. Før det møtet vet ikke Grahl-Madsen mer enn at den anonyme bergenseren, som advokaten kjenner identiteten til, stiller opp økonomisk.

Det er to utveier som kan sikre Koppen økonomisk. Det ene er en odelsløsningssak. Det andre er å kreve erstatning på grunn av de feil som ble gjort under tvangssalget av Koppens gård.- Det enkleste vil nok være å kjøre en sak på innløsning av odelen. Det er ikke mulig å frata noen odelsretten gjennom tvangssalg. Min klient kan kreve odelen tilbake, sier Grahl-Madsen.

Må betale mer I praksis betyr dette at Koppen vil kunne kjøpe gården sin tilbake til takst. Normalt ville det ha betydd landbrukstakst som er beskjedne 110.000 kroner. Men fordi det nå er kjent at 154 mål av gården er lagt ut til byggeland i kommuneplanen, vil nok prisen ligge ganske mye over dette. Sannsynligvis også over de 350.000 kronene som gården gikk for.

Det aktualiserer et erstatningssøksmål mot eiendomsmekler og/eller staten for de feil som ble gjort under tvangssalget. - Jeg har merket meg det professor Lilleholt uttalte til BT i går om muligheten for å reise erstatningssøksmål. Her har namsretten ikke visst at gården ville være verdt mange ganger den prisen som ble oppnådd på tvangssalget.

Nye feil Og BT kan avsløre at det er gjort flere andre feil i forbindelse med salget. Ikke alle interessenter fikk vite at Koppens gård var lagt ut til byggeland, slik Eiendomsmegler1 har hevdet. Dermed visste mulige kjøpere heller ikke at eiendommens verdi lå himmelhøyt over taksten. Grunnen til at alle interessenter skulle varsles muntlig, var at disse opplysningen var kommet inn så sent at de ikke kom med i prospektet for gården.

Tor Grini var på visningen, og ble også kontaktet over telefon av Eiendomsmegler1, men hørte ikke et ord om hvilken gullkantet handel det var mulig å gjøre på Osterøy.

Glemte melkekvoten Han snakket med eiendomsmeklerens representant på stedet, uten at byggemulighetene ble nevnt. Han ble kontaktet av Eiendomsmegler1 på nytt noen dager etter visning.

— De ringte meg og fortalte at budet var kommet opp i 151.000 kroner og lurte på om jeg var interessert i å by. De nevnte bo- og driveplikt, men ikke at eiendommen var lagt ut til byggeland, sier Grini.

Og i takstpapirene mangler andre vesentlige opplysninger. Gården har en melkekvote på 30.000 liter. Denne er omsettelig, og verdien er ifølge landbrukskontoret på Osterøy 95.000 kroner.

fakta/tvangssalg * Nils Tomas Koppens gård på Osterøy gikk under tvangssalg 31. juli fjor for 350.000 kroner. Koppen hadde gjeld til flere kreditorer han ikke maktet å betjene.* Den 180 mål store gården var i 1997 lagt ut til byggeland, og rådmannen på Osterøy vurderer gårdens verdi til over tre millioner kroner. n Herredsdommer Arne Henriksen som stadfestet salget, sier han ikke var orientert om at gården kunne brukes til boligbygging.* Koppen hadde ikke advokat, og var ikke i stand til å sikre sin egne interesser.* I høst ble Koppen begjært utkastet av de nye eierne, men har fått tilbud om å overta hovedhus og driftsbygning, samt fem mål tomt for 100.000 kroner.