Menighetene i Bjørgvin er imidlertid ikke alene på Kirkerådets lange søkerliste. Totalt har halvparten av alle landets menigheter søkt om midler. Men de fleste vil bli skuffet. For mens det ligger over 400 søknader på bordet, skal de 30 millioner kronene fordeles mellom 50 til 100 menigheter som får ekstra ressurser til å drive forsøk med dåpsopplæring.

— Jeg er overveldet over de mange søknadene fra Bjørgvin. Dette vitner om stort engasjement og lover godt for barna i menighetene de kommende årene, sier stiftsdirektør Helge Taranrød ved Bjørgvin bispedømmekontor.

Lærerakademiet

Til Bergens Tidende sier Taranrød at bispedømmerådet også drøfter et samarbeid med Norsk Lærerakademi (NLA) i Bergen om dåpsopplæringen. Meningen er at NLA skal utdanne fagpersonell som i fremtiden kan arbeide med dåpsopplæring i menighetene.

— På sitt møte nylig ga bispedømmerådet grønt lys for å gå videre med et slikt samarbeid. Trolig vil vi styrke samarbeidet med NLA om den kirkelige utdanningen. NLA sitter på mange og spennende ressurser Kirken kan dra nytte av, legger Taranrød til.

315 timers opplæring.

I fjor vedtok Stortinget den store planen for dåpsopplæring i Den norske kirke. Målet er at alle døpte barn skal få tilbud om 315 timers opplæring i den kristne tro. Opplæringen skal gis i ulike faser fra småbarnsalderen til de fyller 18 år.

Konfirmantopplæringen er inkludert i dette timetallet. I årets statsbudsjett er det satt av 30 millioner kroner til de første prosjektene. Men etter hvert får dåpsreformen en ramme på 150 millioner kroner årlig når den er fullt utbygd i alle norske menigheter.

I løpet av de kommende fem til 10 årene, skal alle menigheter utvikle et sammenhengende og systematisk program for å nå ut til alle døpte barn. Tilbudene skal utvikles og tilpasses de lokale forholdene i hver enkelt menighet.

I første omgang skal altså et sted mellom 50 og 100 menigheter være dåpsopplæringens «forsøkskaniner.» Blant søknadene som er sendt fra Bjørgvin til Kirkerådet, er om lag halvparten forsøksprosjektet som to eller flere menigheter går sammen om. Bare i Bergen har 15 menigheter søkt. Blant disse er den nye stormenigheten i Bergen sentrum, som ønsker penger til å utvikle Nykirken som kulturkirke for barn og unge.

Barneåret

På Bjørgvin bispedømmes nettside slår Taranrød fast at med så mange søknader sier det seg selv at bare et fåtall vinner frem i kampen om penger i denne omgang. Rent matematisk vil maksimalt 10 menigheter i Bjørgvin få sine søknader innvilget.

— Trosopplæringsformen må ikke bare bli en kamp om kroner, men en kamp om å vri menneskelige og andre ressurser vi allerede har, til trosopplæring. Barneåret i Bjørgvin har til fulle vist at dette er mulig. Det er en stor oppgave å motivere menigheter til å utvikle trosopplæringsarbeidet uavhengig av friske midler.

— Vi vil tro at mange gjennom arbeidet med søknadene har lagt grunnlaget for en strategisk satsing på trosopplæring, sier han.

DÅPSOPPLÆRING: Det er stor interesse blant menighetene i Bjørgvin bispedømme om å få drive dåpsopplæring. Her foretar presten Sverre Tomren trippeldåp i Meland kirke.