Den koster om lag en milliard kroner, er 170 meter lang og tar imot nesten dobbelt så mange passasjerer som den gamle danskebåten:

MS«Stavangerfjord», som i dag ble overlevert til Fjord Line, skal gå i fast trafikk mellom Bergen og Danmark. I morgen ettermiddag legger skipet til kais i Jekteviken, før den fortsetter til Stavanger og videre til Hirtshals.

Søndag 14. juli går første seiling med passasjerer fra Hirtshals.

Mer behagelig

MS «Stavangerfjord» er betydelig lengre enn dagens danskebåt, noe som vil gjøre at passasjerene vil merke mindre til bølgene.

— For skipene som kjører Nordsjøen, markerer en lengde på 160 meter en viktig grense der det blir langt mer behagelig. Det nye skipet er derfor 170 meter langt, og man vil merke stor forskjell, sier Ingvald Fardal, direktør i Fjord Line.

Dagens danskebåt er 135 meter lang.

MS «Stavangerfjord» har også plass til betydelig flere passasjerer: 1.500, mot dagens 800.

- Miljøvennlig

— Dette er verdens første internasjonale cruiseferge som drives utelukkende med flytende naturgass. Det gir veldig gode utslag med tanke på reduksjon av utslipp av miljøgifter, sier Fardal.

Teknologien - såkalt «Single fuelled LNG engine» - gir betydelig reduserte utslipp av nitrogenoksyd og partikler, og ingen utslipp av svovel, ifølge Fjord Line. Netto utslippp av drivhusgasser reduseres i tillegg med 22 prosent i forhold til fartøy som går på tradisjonell tungolje.

— I tillegg bruker den også et anlegg som bruker varmen fra skorsteinen til å varme opp damp - som igjen brukes til å produsere strøm, sier han.

Daglige avganger

«Stavangerfjord» er det første av to identiske skip. Bergen Group Fosen er nå i ferd med å bygge søsterskipet, som vil få navnet MS «Bergensfjord».

— Søsterskipet skal bli ferdig om et halvt år, og vil gjøre at vi for første gang får daglige seilinger mellom Bergen og Danmark, sier Fardal.

I dag er det avganger tre ganger i uken.

«Bergensfjord» blir «Oslofjord»

Gamle MS «Bergensfjord» har sin siste seiling fra Bergen den 13. juli, men vil fortsette å seile fra Stavanger til Hirtshals frem til søsterskipet tar over. Etter dette skal den bygges om - samt døpes om til MS «Oslofjord» og gå i rute mellom Sandefjord og Strømstad.