— Det holder ikke lenger å vise til antall nedfarter og stolheiser. Vi er nødt til å vise at vi får til gode arrangement, sier Anne Grethe Bakke, daglig leder i turistselskapet Destinasjon Voss.

Hun befinner seg 700 meter over havet, på et av de største utbyggingsfeltene i området. I løpet av de neste årene skal en knapp milliard investeres i hyttefelt og et nytt hotell i Myrkdalen. Under oss er det allerede bygget 300 hytter til bergensere og fraflyttede vossinger. Årlig vil 30 nye hytter komme til, om alt går etter planen.

Men det er ikke sengekapasiteten som opptar reisemålssjefen. Øynene lyser når hun snakker om det kommende VM i fristil, og hun og sønnen, Rune Dyrkolbotn, peker og forklarer om de nye løypeplanene. På en blinkende skjerm nederst i bakken opplyses det om at det er 948 dager igjen til konkurransen åpner.

  • Det er noe veldig vossisk over fristil. Noe lekent, utfordrende og ikke alt for alvorlig, sier Bakke.

Helårsturisme mulig

Om ikke den gjennomsnittlige vossing tar seg selv spesielt høytidelig, tar investorene Voss seriøst. Etter det BT kjenner til, skal det gjennomføres prosjekter de neste årene for mellom fire og fem milliarder norske kroner.

Reiselivsekspert og førsteamanuensis ved BI, Arvid Flagestad, tror skibygden har store muligheter til å kunne leve av turismen. Han fremhever følgende punkter:

  • Kort reisetid fra Bergen, og mange bergensere som er forelsket i Voss. Det kan sikre godt belegg på hyttene.
  • Et klima som så vidt berger både sommer- og vintersesongen.
  • Flaggskip som Ekstremsportsveko og Vossajazz og mindre arrangement som Osafestivalen skaper aktivitet for hyttefolk og turister året rundt. Ekstreme effekter

De ulike arrangementene som Veko og Vossajazz har en samlet omsetning på rundt 20-25 millioner kroner, og trekker omtrent 20.000 mennesker årlig.

BI-forskeren mener de positive ringvirkningene for området er langt større, og understreker at de profesjonelle ildsjelene på Voss er turistnøkkelen.

  • Dyktigheten på Voss gir området en kvalitet som få andre kan konkurrere med. Disse festivalene inviterer hytteeiere til å bruke eiendommen, eller å leie den ut hele året, sier han.

— Jo flere døgn, jo mer penger i kassen.

Et belegg på 60-80 hyttedager årlig, pr. boenhet kreves for at næringen skal være levedyktig, ifølge forskeren.

Milliardindustri

Sigbjørn Slåtten, markedsansvarlig i Voss Resort AS, er fornøyd med at det «skjer» noe på Voss igjen. Sammen med konen, Marta Vethe, er han med som andre generasjon skianleggsdriftere i Bavallen.

I første omgang skal 100 hyttetomter og 200 leiligheter selges i fjellet. I løpet av en tiårsperiode står selskapet for den største enkeltstående investeringen på Voss de neste årene, med 600 boenheter.

— For Voss er reiselivet blitt industri, sier han.

Slåtten skuer ut over hogstfeltet, og konstaterer fornøyd at så godt som alle tomtene er solgt. I takt med hyttebyggingen skal også skianlegget utvides, med nye bakker, snøkanoner og nye heiser.

  • Hyttefeltene kommer til å koste oss mellom to og tre milliarder kroner, sier investor Roger Adolfsen.

Sammen med broren Kristian Adolfsen eier han halvparten av Voss Resort AS, firmaet som står bak utbyggingen. Fra før drifter selskapet skianlegget og det nåværende hyttefeltet i Bavallen, og brødrene har vært engasjert på Voss siden 90-tallet. Gjennom hotellkjeden Norlandia AS har brødrene vært involvert i et 20-talls eiendomsprosjekter tidligere, og er ikke i tvil om at satsingen på Voss vil lønne seg.

God forretning

Utbyggingen i Myrkdalen, Bavallen og Bordalen har klare fellestrekk. De opparbeider tomter i flere trinn, og finansierer videre utbygging ved hjelp av salg.

BI-forsker Flagstad mener det er en smart måte å øke turiststrømmen på.

— Gjennom å bygge hytter og leiligheter skaper utbyggerne et marked rundt aktivitetsanleggene. Det gir lønnsom drift i skibakker og sommersenter, sier reiselivseksperten.

Hyttebygging er ifølge Flagstad også en enkel måte å spre risiko på.

— Voss som sted trenger ikke å bekymre seg for å knekke ryggen på disse utbyggingsprosjektene. Her er det hyttefolket som tar en sjanse.

Reisemålssjef Bakke i Destinasjon Voss tror det er kritisk for turismen å skape aktivitet og opplevelser rundt hyttefeltene. Det er førsteamanuensis Flagstad enig i, og advarer mot å støtte seg på tomånedersturismen og naturen alene.

  • Det som er interessant med prosjektene på Voss, er at det er fint lite som har med fjorder å gjøre.

Hva mener du om det sterke satsingen i Voss kommune. Diskuter saken nedenfor.