JØRN-ARNE TOMASGARD

— Griegallmenningen er et prosjekt som vil gå foran og dra Bergen oppover, mener folkene bak prosjektet.

Ideen om Griegallmenningen ble født i styrerommet i Grieghallen for halvannet år siden. Administrerende direktør i Grieghallen Gert Atle Gundersen er prosjektleder for Griegallmenningen. Olav Daviknes er prosjektstyrets leder.

— Dette er trolig det største konkrete eksempelet på hvordan byvisjonen 2020 kan realiseres, sier Gundersen.

— Dette prosjektet er en smeltedigel med region, kunst og kultur som ingredienser. Dette vil bli det første av sitt slag i Norge. Skal vi beholde og styrke posisjonen vår, må vi satse, mener Gundersen.

Kulturhuset Nystemten

Multikulturhuset Nystemten er det store prosjektet i Griegallmenningen. Det er planlagt med en samlet grunnflate på 16.000 kvadratmeter. Grieghallen har til sammenlikning en grunnflate på 25.000 kvadratmeter. Planen er å bygge inn Hans Holmboes gate til en kulturgate, og lage multikulturhus i de to kvartalene rundt. Det er i all hovedsak private tomter og eiendommer i området, så grunnen må erverves. Det ligger inne i kostnaden.

På grunn av at presentasjonen ble noe forsert, rakk ikke prosjektgruppen å holde informasjonsmøte med grunneierne i området.

Nygårdsgaten kommer til å gå rett over Griegallmenningen. Men planen er å grave gaten noe ned, samtidig som man bygger opp et amfi slik at man kan gå over.

Konferanse på skoleplass

Edvard Grieg Kongress- og konferansesenter er det andre store prosjektet. Det skal ha plenumsal til 2000-2500 personer der skoleplassen på Nygård skole ligger i dag. I tillegg er det planlagt to saler med plass til 1000 personer, og en rekke mindre saler. Det skal også være messe- og utstillingsareal med bruttoflate på 3500 kvadratmeter. Fredete Nygård skole er integrert i kongress- og konferansesenteret.

Under jorden på Edvard Griegs plass foran Grieghallen, skal det bygges et tre etasjers parkeringshus. I etasjen nærmest bakkenivå skal det være kombinert lokale for messe og parkering. Dette prosjektet skal gjennomføres uavhengig av de andre, og planen er å starte arbeidet nå i oktober. Anleggstiden er beregnet til 18 måneder. Dette prosjektet er kostnadsregnet til 110 millioner kroner.

Griegallmenningen er avhengig av både private investorer og offentlig støtte. Prosjektgruppen mener byen trenger en slik kulturell storstue for selvfølelsens skyld. Og de håper også en hardt økonomisk belastet kommune vil hjelpe til.

Godt for selvfølelsen

— Det er viktig for selvfølelsen til mange i denne byen at kommunen viser at det går an å gi gass samtidig som man justerer litt på giret, sier Daviknes billedlig.

Skal Griegallmenningen bli realisert, er det likevel ikke til å komme bort fra at staten må ta den største økonomiske byrden.

Ved prosjektlanseringen nå er første etappe avsluttet.

— Prosjektet går nå inn i en ny fase som går ut på å forankre tanken i det politiske miljø. De store investeringene vil komme i 2008-2010, sier Gundersen. Han forteller at de tar sikte på å få tunge politiske aktører inn i det nye styret som snart skal tiltre. Aktører som kan være døråpnere inn mot de statlige myndigheter.

Prosjektgruppen presiserer at de ikke ser på Griegallmenningen som en konkurrent til planene ved USF. De snakker om «kulturaksen» og hvordan prosjektene vil utfylle hverandre.

— Griegallmenningen vil representere den mer institusjonaliserte delen av kulturlivet, mener de.

VISJONÆRT PROSJEKT: Multikulturhuset Nystemten til 700 millioner kroner kan for eksempel komme til å se slik ut. Nygårdsgaten går rett forbi. Prosjektgruppen presiserer at dette er en illustrasjon, og at det nødvendigvis må arkitekter inn i det videre arbeidet.
KULTURGATE: Planen er at Hans Holmboes gate skal bygges inn til en kulturgate, og at kulturhuset Nystemten med en grunnflate på 16.000 kvadratmeter skal ligge i kvartalene rundt. <p/>ALLE ILLUSTRASJONER FRA PROSJEKTSKISSEN
GRIEGALLMENNINGEN: Slik ser prosjektgruppen for seg at Griegalmenningen kan komme til å se ut. Grieghallen til venstre og Nystemten til høyre blir liggende rett foran Edvard Grieg Kurs- og konferansesenter, som ikke er med på bildet. Under Edvard Griegs plass skal det bli parkeringshus og messehall.