Bergen Group BMV er den store vinneren.

Det er kun tre verft blant dem som fikk ordrer: Bergen Group BMV med bestillinger av tre skip til 4,5 milliarder kroner. Havyard-verftene i Tomrefjord og Leirvik i Sogn med ett skip hver — det i Sogn alene til en milliard.

  • Det er jo svært gledelig at det ble bestilt så mange fartøyer i juni, men fremdeles mangler mange verft ordrer. Vi får håpe at dette er begynnelsen på en opptur, sier administrerende direktør Birger Skår ved salgs- og markedsorganisasjonen Norske Skipsverft AS i Bergen.

Problemer med finansiering

Han tror imidlertid ikke at krisen er over.

  • Riktignok er det en hel del forespørsler i markedet, men det er fremdeles problemer med å få finansiert nye prosjekter. Bankene er tilbakeholdne, selv om vi opplever at de står frem og sier at de har rikelig med penger å låne ut, sier Skår.

Situasjonen blir ikke bedre av at rundt halvparten av den allerede inngåtte ordrereserven ved verftene ikke er langtidsfinansiert på rederienes hånd. Det skyldes at mange prosjekter er både ett og to år frem i tid, og at rederne har ventet med å ordne finansieringen til det nærmer seg skipenes levering. Sett i lys av finanskrisen, ser Birger Skår på dette som rimelig dramatisk.

  • Vi håper på at myndighetens tiltak får virkning, sier Skår.

Trekker seg fra finansiering

  • En rekke banker har trukket seg ut av skipsfinansiering, dermed blir kapasiteten i markedet mindre. Samtidig får de bankene som fremdeles er aktive mindre midler inn fordi færre redere refinansierer løpende lån. Dette reduserer bankenes muligheter til å gi nye lån. I tillegg er de gjenværende bankene i skipsfinansieringsmarkedet mer tilbakeholdne, sier lederen av skipsfinansbanken DVB Bank sitt nordiske hovedkvarter i Bergen, Øyvind Holte.

Han sier det er lettere å få finansiert prosjekter ved norske verft enn ved utenlandske fordi både GIEK og Eksportfinans har fått økt sine rammer til utlån og garantier. Men det må også være med en bank i prosjekter der de to andre institusjonene er involvert.

Holte peker på at det ikke bare er lånefinansieringen som skaper problemer. Det er også vanskelig å skaffe nok egenkapital til mange prosjekter. Disse to tingene henger sammen. I et usikkert marked vil bankene redusere lånebeløpet. Dette må reder kompensere med høyere egenkapital. Bankenes krav om økt egenkapital gjør det vanskeligere å finansiere prosjekter.

Bare én gassferge

Inntil slutten av april i år hadde norske verft fått kun én bestilling, en gassdrevet bilferge til 220 millioner kroner som Fosen Namsos Sjø AS i Trondheim bestilte hos Fiskerstrand Verft AS for strekningen Halhjem - Våge på Tysnes.

Så kom juni. Da begynte det altså å hagle inn nye ordrer.

Skip som er bestilt med forbehold om rederiets finansiering, er ikke med i tallene BT har innhentet. Ifølge opplysninger BT har fått, finnes det rundt tre milliarder kroner i ikke-finansierte skip i ordrebøkene til norske verft.

Offshoreskip dominerer

Ved årsskiftet hadde verftene en samlet ordremasse for 61,9 milliarder. Pr. i dag ligger ordrereserven på vel 54 milliarder kroner, målt i verdier. Ved utgangen av 2007 var den på over 71 milliarder.

Fremdeles domineres ordremassen av forsyningsskip og andre typer offshorefartøyer. Cirka 80 prosent av bestillingene som ligger inne er forsyningsskip, subsea-relaterte fartøyer og konstruksjonsskip.

Blant ordrene som er kommet til i år er tre fiskefartøyer, en gassdrevet bilferge og to offshorefartøyer.

Rune Berentsen
Rune Berentsen