På nyåret får vi vite hvilke type bybane som skal prege gatebildet fra Kaigaten til Nesttun.

— Planen er å inngå en intensjonsavtale med foretrukken leverandør innen april, sier prosjektdirektør Rune Haugsdal.

Det pågår nå en intens tautrekking mellom det kanadiske selskapet Bombardier - i Norge kanskje mest kjent for sine snøscootere og fly, den franske storleverandøren av utstyr til elektrisitetsproduksjon, Alstom og det sveitsiske togprodusentselskapet Stadler. Alle vil levere de 12 togsettene som trengs når strekningen Bergen sentrum Nesttun tas i bruk i 2009. Utvides Bybanen til Lagunen trengs det ytterligere fire vogner.

Bybanesjef Rune Haugsdal er svært påholden når det gjelder informasjon om anbudsrundene. Når det gjelder verdien, viser han bare til kommunale sakspapirer som har et anslag på rundt 250 millioner. Det er Bergen kommune som finansierer denne delen av bybaneprosjektet.

— Jeg kan ikke si noe annet enn at det pågår forhandlinger, og vi regner med at vi vil få en konklusjon nokså fort over nyttår, sier Haugsdal.

Over to milliarder totalt

Den første bybanestrekningen har en kostnadsramme på 1,8 milliarder for anlegg av selve banen - togsettene til anslagsvis 250 millioner kroner kommer i tillegg.

Fremover vil det være mange som vil gjøre sine hoser grønne på bybanekontorene. Det er ikke småbeløp som skal ut på anbud.

I tillegg til kontrakten om togsettleveransene er man nå kommet langt med å få klar anbudsgrunnlaget for totalleveranse av strømforsyning til togsettene. Dette er på vei ut i disse dager.

Det skal gå raskt Hovedanbudene på anlegg av banen kommer i andre kvartal - det vil si før neste sommerferie. Da skal arbeider for rundt en milliard kroner settes ut. De som får anbudene skal snu seg raskt, for Haugsdal regner med full anleggsstart nokså umiddelbart - i tredje kvartal.

— Disse anbudene vil bli delt opp i deler, slik at så vel riksdekkende som lokale entreprenører har mulighet til å delta i konkurransen om oppdragene, sier Haugsdal.

Han ønsker ikke å splitte opp de halvannen milliardene som i første omgang brukes på prosjektering, grunnerverv og utbygging.

Det er i tillegg satt av 300 millioner til uforutsette kostnader og dekning av Bybanekontorets virksomhet frem til banen skal begynne å kunne dekke kostnader selv.

Tjuvstarter Selv om ikke selve hovedanlegget starter for fullt før neste høst både på Strømmen og ved den nye høyskoletomten på Krohnstad, så vil det bli noen små tjuvstarter. Det gjelder riving av Pastasentralen og gjennomgangen i Bystasjonen.

Arbeider med å få frem den nye Bybanen gjennom sterkt trafikkerte sentrale områder blir nå nøye planlagt.

— Vi arbeider med planer for å forsøke å redusere de trafikale problemer så mye som mulig. når anleggsarbeidene vil pågå, lover Haugsdal.

TRE ÅR FREM: Om tre år - og etter drøye to milliarder kroner i investeringer - skal vi kunne ta Bybanen fra sentrum til Nesttun i vogner som ligner disse. Bildet er fra bybanen i Montpellier i Frankrike.