Nye anslag for skatteinngangen gir regjeringen mulighet til økt handlingsrom. Derfor foreslår regjeringen enda mer penger til kommunene, ble det fastslått på en pressekonferanse i Kommunal— og regionaldepartementet mandag.

Regjeringen foreslår at kommunesektoren får en betydelig inntektsvekst både i 2006 og 2007.

– Den kraftige økningen gir kommunene en god anledning til å ta igjen for eksempel noe av det forsømte vedlikeholdet, nedbetaling av gjeld, eller hva kommunen selv ønsker å gjøre, heter det i en pressemelding fra departementet.