I fjor høst ble Harald Bakkebø, nå bosatt på Kalfaret i Bergen, dømt til å betale hele 161 millioner dollar i erstatning av en jury i Vest-Virginia. Søksmål var tatt ut av bankgarantifondet Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Juryen mente Bakkebø var medansvarlig i en av de største bankskandalene i amerikansk historie, som endte i konkurs i 1999 og tap på svimlende 664 millioner dollar for FDIC.

Ett år senere tilbyr amerikanske myndigheter å redusere kravet til 1,1 millioner dollar; ca. 7,5 millioner.

— Tar ikke imot tilbudet

— En naturlig tolkning av dette tilbudet er at myndighetene ser at det er små muligheter for å nå frem i en ankesak, sier Bakkebøs norske advokat, Einar Drægebø.

Ifølge advokaten har amerikanske myndigheter inngått forlik med en rekke andre involverte på relativt små beløp.

Men advokaten slår fast at Bakkebø ikke har noen planer om å ta imot forlikstilbudet.

— Han erkjenner ikke å ha gjort noe galt, verken strafferettslig eller sivilrettslig.

Drægebør ser ikke bort fra at forlikstilbudet også kan skyldes et ønske om å bli ferdig med saken.

— Å drive inn et erstatningsbeløp kan fort bli en utrolig langdryg prosess.

— Kan det også skyldes at Bakkebø er i Norge, og at de derfor ser at mulighetene er små for å få han til å betale?

— Jo, det kan også være en grunn. Men amerikanske myndigheter kan anmode om å få saken opp for en norsk domstol, men da etter internasjonale konvensjoner og norsk prosesslovgivning. Så vidt jeg vet har de ikke kommet med en slik anmodning, sier han.

10 og 15 års fengsel

Statsadvokaten i Hordaland bekrefter at det ikke er kommet noen anmodning.

Drægebø tror det skyldes at amerikanske myndigheter vet at kravet ikke holder vann i internasjonal rett.

— Dessuten synes de nok det er greit å opprettholde et fiendebilde som ligger langt unna, sier han.

Hvis Bakkebø avviser tilbudet, så blir det trolig en ankebehandling før eller senere. Den er ikke berammet ennå.

Bakkebø har også en mulig straffesak på seg. I januar 1996 pågrep amerikansk politi Harald Bakkebø i sitt hjem i California. Dagen etter ble han løslatt mot kausjon, og i 1998, før noen straffesak hadde kommet opp, stakk han fra USA.

Bakkebø er tiltalt for hvitvasking og en rekke tilfeller av grovt bedrageri tidlig på 90-tallet. To av dem Bakkebø skal ha jobbet sammen med; Bobby Shamburger og Gary Jackson, ble dømt til henholdsvis 10 og 15 års fengsel.

Straffesaken og den sivile saken gjelder forskjellige forhold.

- Kriminell og suspekt

— Hva gjør Bakkebø nå?

  • Han lever et rolig og nøkternt liv, så vidt jeg vet.

— Jobber eller driver han virksomhet i Norge?

— Nei. På grunn av medieomtalen har han holdt en lav profil.

Drægebø forteller at klienten hans har opplevd mediefokuset som svært belastende.

— Omtalen har vært ensidig og har skapt et inntrykk av ham som kriminell og suspekt.