Like over klokken seks i kveld vedtok bystyreflertallets årets budsjett. Så takket ordfører Herman Friele bystyrerepresentantene for godt samarbeid i 2006 og ønsket dem god jul.

Bergen kommune har 11,1 milliarder kroner til disposisjon neste år. Dette er cirka 770 millioner kroner mer enn i 2006. I tillegg planlegger kommunen å gjennomføre investeringer i 2007 for 1,2 milliarder kroner.

Etter flere magre år og store underskudd, ser bergenserne lys i enden av tunnelen. 150 millioner kroner av underskuddet gjenstår og skal være ferdig nedbetalt i 2008.

Investeringene øker igjen etter å ha har ligget på et lavmål noen år. I budsjettet er det satt av penger til rehabilitering av flere skoler og sykehjem og til nye barnehager. I løpet av 2007 får Bergen 2300 nye barnehageplasser.

I år får byrådspartiene vedtatt budsjettet med støtte fra Frp. I forhandlingene har Frp fått kuttet piggdekkavgiften neste vinter, eiendomsskatten er redusert fra syv til seks promille og byggesaksgebyrene er halvert.

VEDTOK BUDSJETT: Bystyret var i dag samlet for siste gang før jul, og vedtok som ventet budsjettet for neste år.
PÅL ANDREAS MÆLAND (MMS)