ARNE COLLIANDERarne.colliander@bt.no

Dette gjelder særlig Sjøforsvaret. Bråstans i forsvarssatsingen kan medføre at ferske investeringer for nærmere tre milliarder kroner er bortkastet.Kystfortene ble nylig opprustet for til sammen 1,3 milliarder. Nå, kort tid etter at arbeidet er fullført, foreslås de nedlagt. I tillegg er det gått med hundrevis av millioner til å planlegge nye MTB-er og modernisering av de gamle fartøyene av denne typen.

Må kjøpe seg ut — Vi ser for oss at vi må forhandle oss ut av en rekke kontrakter som allerede er inngått, bekrefter sjefen for Sjøforsvarets forsyningskommando, kontreadmiral Jan Jæger.

Han har foreløpig ingen konkrete tall å forholde seg til.

— Det er likevel innlysende at det vil koste en god del å få de aktuelle kontraktene annullert. Produsentene skal ha sin fortjeneste, uavhengig av om vi får den varen vi har bestilt, eller ikke, sier admiral Jæger.

I "møllpose"? Kystfortene er ferdigstilte. Det er foreløpig uklart om de vil bli lagt i "møllpose", eller om alt utstyr skal demonteres, og eventuelt selges.Det har kostet rundt 400 millioner kroner å planlegge og bygge KNM "Skjold", forseriefartøyet i den nye MTB-serien. Disse fartøyene har regjeringen ikke funnet plass til. Hvis ikke Stortinget bestemmer noe annet, er investeringen bortkastet.

Regjeringen har i tillegg brukt 25 millioner kroner på å opprettholde kompetansen ved Umoe Mandal, verftet som har bygget den nye MTB-en. Noe av dette skal utbetales i år.

Verdiløs investering Umoe Mandal har også fått kontrakten på å modernisere Sjøforsvarets øvrige 14 MTB-er, i den såkalte Hauk-klassen. Arbeidet er alt i gang, men regjeringen går inn for at fartøyene tas ut av bruk.Det koster opp mot en milliard å gi MTB-ene en levetidsforlengelse på ti til femten år, men denne kontrakten ser det nå ut for at Sjøforsvaret delvis må kjøpe seg ut av.

— Hardwaren til disse fartøyene er allerede bestilt, sier kommandørkaptein Knut Stormoen, ansvarlig for MTB-prosjektet.

I tillegg har Sjøforsvaret inngått avtale med Kongsberg Defence & Aerospace om levetidsforlengelse for pingvinmissilene til MTB-ene. Denne kontrakten har en verdi på 120 millioner - nok en investering som kan bli verdiløs.

Avkorting Våpenfabrikken på Kongsberg har også fått i oppdrag å utvikle et nytt sjømålsmissil til de nye MTB-ene og fregattene. Også her kan det komme på tale å forhandle frem en avkorting av kontrakten. Det vil også koste.Sjøforsvaret står dessuten overfor et annet dilemma. KNM "Skjold" er drevet av to gassturbiner. Disse har til nå vært leaset. Denne kontrakten går ut i vår. Regjeringen går inn for å la "Skjold" seile i to år til, før den selges eller legges ved kai for godt.

Det vil koste Sjøforsvaret 14 millioner kroner å kjøpe eller lease gassturbinene i to år til.Sjøforsvarets forsyningskommando arbeider med planer for hvordan de allerede investerte midler kan omsettes i fornuftig forsvarseffekt.