I dag var miljøvernminister Erik Solheim i Bergen for å besøke Lehmkuhl-tomten. Han ble tatt imot av byrådsleder Monica Mæland og byråd for klima, miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen. Solheim ønsket med egne øyne å se hva som var igjen av den fredede sjøboden og spaserte rett inn døren på det avsperrede bygget, med et forbauset pressekorps på slep.

«Vær forsiktig», formante Monica Mæland, som var hakk i hæl. Det endte med at informasjonsdirektør i Bergen kommune, Robert Rastad, fikk kalde føtter og kalte både minister, byråd og journalistene tilbake.

Etterpå fikk miljøvernministeren spørsmål om det som har bekymret beboerne i Sandviken den siste uken, nemlig asbest og risikoen for helseplager. Selv måtte han innrømme at han ikke tenkte på asbest da han tråkket over asbestholdig bygningsmateriale.

— Men jeg skjønner at folk er bekymret. Asbest er kreftfremkallende og faren skal ikke bagatelliseres. Men jeg har full tillit at lokale myndigheter håndterer dette skikkelig og fjerner det som er nødvendig for at beboerne skal føle seg trygge, sa Erik Solheim.

Han varslet en gjennomgang av regelverket Norge har for å håndtere branner i asbestholdige bygninger.

Allerede i morgen er det informasjonsmøte for beboerne i området. kl 16.30.

På møtet vil kommunen informere om arbeidet som er gjort etter brannen i Lehmkuhlboden.

— Det er tatt en rekke asbestprøver i nærområdet, og vi er blitt lovet at resultatene av disse prøvene skal foreligge innen beboermøtet, sier informasjonsdirektør Robert Rastad.

Se pressemeldingen fra Bergen kommune her

Nasjonal dugnad

Solheim takket for invitasjonen til Bergen, og varslet en nasjonal dugnad for å ta vare på havnebebyggelsen i Bergen. Han ønsker å samarbeide med eiere, kommune og riksantikvar for å få dette til.

Han understreket at det først og fremst er eiernes ansvar å brannsikre sjøbodene, og varslet en tøffere linje fra statlig hold. Riksantikvaren har myndighet til å pålegge oppussing på eierens regning, men hittil har dette vært en sovende lovregel.

— Dette er et vendepunkt. Frem til nå har ting fått lov å forfalle og fire boder har brent. Dette må være slutten, sa Solheim.

Byrådslederen i Bergen ønsker seg et økonomisk bidrag for å kunne brannsikre vernede bygg.

— I budsjettet skal vi se på muligheten for å få dette bedre til, sa Solheim.

Positive signaler

Byrådsleder Monica Mæland var svært fornøyd med signalene hun fikk fra miljøvernministeren.

— Det er positivt at han tar tak i dette med ansvarsforhold, som i dag ikke er tydelig nok. Han har sett hva vi har bedt om, og vi vil nå snakke med staten om økonomisk støtte, sier Mæland.

Også Lisbeth Iversen oppfattet besøket som et vendepunkt.

rune berentsen