ATLE ANDERSSON

— Hva vil Naturvernforbundet egentlig at gassen skal brukes til? Hvis de mener at ressursen ikke skal hentes opp fra kontinentalsokkelen, ja - så får de si det.

Det sier saksbehandler Åge Simonsen i Norges Miljøvernforbund. Han viser til rangeringen Naturvernforbundet har gjort av Hordalands-partienes miljøpolitikk. BT presenterte karakterboken i går.

Her ble partiene og kandidatene som avviser Statoils planlagte gasskraftverk på Mongstad «belønnet», mens tilhengerne fikk minus på skussmålet.

«Gir mindre utslipp»

Simonsen og hans organisasjon støtter det planlagte energiverket på Mongstad, selv om det innebærer at de norske CO2-utslippene vil øke sammenliknet med dagens nivå.

— Poenget er at utslippene fra Mongstad-kraftverket blir mindre enn hvis gassen eksporteres til Europa og brukes der. Anlegget vil også gi mindre utslipp av CO2 enn om gasskraftverket på Kollsnes var blitt bygget, sier Simonsen.

— Men hvorfor ikke vente med gasskraft til teknologi for CO2-håndtering er på plass?

— Disse løsningene er fortsatt på tegnebrettet. I mellomtiden må vi bruke gassen på den måten som forurenser minst. Ingen har hittil krevd at total stans i aktiviteten i Nordsjøen., sier Simonsen.

800 vindmøller

Miljøvernforbundet mener at gasskraftvarmeverket på Mongstad må bygges slik at anlegg for CO2-håndtering kan hektes på i en senere fase.

Organisasjonen anslår at Mongstad-anlegget vil produsere energi og varme tilsvarende 800 vindmøller. - Dermed kan kraftverket overflødiggjøre byggingen av en rekke naturødeleggende vindparker langs kysten, sier Simonsen.

Miljøvernforbundets støtte til Statoil-planene i Lindås er på betingelse av at det konsesjonsgitte gasskraftverket på Kollsnes i Øygarden blir skrinlagt for evig og alltid, og at de totale Nox-utslippene fra Mongstad blir redusert.

De Grønne skuffet

Miljøpartiet De Grønne er skuffet over Miljøvernforbundets støtte til gasskraftverk på Mongstad. Partiet avviser også slike kraftverk med CO2-håndtering.

— Norge trenger ikke gasskraft, og CO2-håndteringen er både kostbar og dårlig. I tillegg vil bygging av gasskraftverk videreføre Norges avhengighet av fossile ressurser, og undergrave satsingen på fornybar energi, sier partiets førstekandidat i Hordaland, Sondre Båtstrand.