• Kurt Oddekalv driver Norges Miljøvernforbund som et privat konsulentfirma.

ATLE ANDERSSON

Det mener Tom Sverre Tomren, leder i Naturvernforbundet Hordaland.

— Miljøvernforbundet er ikke en medlemsstyrt organisasjon med demokratisk årsmøte. Derfor kaller jeg dem for private konsulenter. For oss i Naturvernforbundet føles det ofte urettferdig å bli slått i hartkorn med disse virksomhetene, sier Tom Sverre Tomren.

Han trekker også frem Bellona som eksempel på en annen organisasjon som heller ikke er basert på internt demokrati.

Tomren sier han ikke kjenner tilfeller der Naturvernforbundet Hordaland har mottatt økonomisk støtte fra private aktører i forbindelse med høringsuttalelser.

— Organisasjonens integritet måles gjennom høringsuttalelsene, sier Tomren.

Selv om han er kritisk til at Miljøvernforbundet fikk penger fra hytteeierne i Os, mener han det ikke er grunn til å tvile på at det ligger ekte miljøengasjement bak arbeidet Miljøvernforbundet og Bellona utfører.

Kan lettere hoppe på saker

— Det er legitimt å velge en organisasjonsform uten internt demokrati. Det kan gjøre at de lettere kan hoppe på saker uten å måtte ha mandat i årsmøte og arbeidsprogram, sier Tomren.

— En annen effekt er jo at frontfigurene i disse private konsulentfirmaene skaffer seg et levebrød på sitt miljøengasjement. Det bidrar også til at de opparbeider seg faglig kompetanse og kontinuitet i ledelsen, mener Tomren.

Han mener likevel internt demokrati og åpenhet i miljøorganisasjonene er den beste kvalitetssikring mot mistanke om uheldige koblinger til bestemte aktører.

Naturvernforbundet Hordaland mottar også pengestøtte og gaver fra det offentlige og private givere og bedrifter. Tomren sier det vanligvis dreier seg om beløp mellom 20.000 og 50.000 kroner. Mesteparten av pengene kommer i form av såkalt prosjektstøtte.

Støttet av Statoil

Naturvernforbundet fikk blant annet tilskudd fra Statoil Mongstad til å lage en rapport om mulighetene for å bygge en pelletsfabrikk ved anlegget.

Men Tomren hevder slik støtte ikke får organisasjonen til å mørne i forhold til giveren.

— Kampen mot selskapets planer om gasskraftverk på Mongstad er vår kampsak nummer én i Hordaland. Det kommer Statoil til å merke, varsler Tomren.