— De som er opptatt av miljø bør stemme på oss, sier Filip Rygg i KrF til BT 13 juli.

I samme åndedrag lanseres flyplass på Sotra. Vet ikke KrF at flyreiser bidrar til ekstrem klimagassforurensning?

Det minst miljøvennlige av alt er derfor å bygge flyplass på Sotra, eventuelt ny rullebane på Flesland. Nå må alle krefter settes inn på å redusere antall flyreiser, ikke legge forholdene til rette for å øke dem.

Mange virkemidler er aktuelle i denne sammenhengen, som CO2-avgift på flydrivstoff og bruk av videotelefon i møtesammenheng. Det mest positive og effektive virkemidlet innenlands er likevel høyhastighetstog.

Det foreligger planer om et tog som vil bruke 2 ½ time mellom Oslo og Bergen. Når folk kan reise fra bysentrum til bysentrum på så kort tid og samtidig slippe alt stresset med sikkerhetskontroll m.m. på flyplassen, er det knapt noen som vil ta fly, og antall reisende over Flesland kan reduseres med 1,5 mill. passasjerer. Tenker vi oss at høyhastighetstoget også bygges ut mot Stavanger og Sørlandsbanen, kan nærmere 1 mill. reiser kuttes i tillegg. Et slikt høyhastighetstog er ikke noe luftslott, men kan stå ferdig i løpet av 10 – 15 år hvis den politiske viljen er til stede.

Miljøpolitikk er «in», og KrF kaster seg på trenden. Men i KrF er det ikke tradisjon for å tenke miljøpolitikk. Derfor snubler partiet så formidabelt når de fremstiller seg som byens mest miljøvennlige parti samtidig som de lanserer store planer for økt flytrafikk til og fra Flesland.

Honoria Bjerknes Hamre, SVs bystyregruppe.

JAN M. LILLEBØ