Fylkesmann Svein Alsaker og miljøvernsjef Terje Aasen etterlyser en plan for hvordan lokaltoget mellom Bergen og Arna skal overleve med biltunnel gjennom Ulriken.

Jernbaneverket har nemlig konkludert med at tunnelen river vekk passasjergrunnlaget for dagens eneste bybanestrekning.

Fylkesmannen har derfor nedlagt innsigelse mot kommunedelplanen. Bakgrunnen er både manglende utredning av trafikkgrunnlaget for lokaltoget og mangelfull analyse av brannsikring i tunnelen.

Bystyret må rette seg etter innsigelsen før det får vedta traseen. Hvis ikke innsigelsen trekkes, havner planen på bordet til SVs miljøvernminister Helen Bjørnøy.

I Bergen er regjeringspartiene iherdige motstandere av Arnatunnelen.

Fylkesmannen kritiserer flere tunnelalternativ. Mest kritisk er han til å lede bilene fra Arna ut i Fløifjellstunnelen og inn i korkene på Nygårdstangen.

Et sørlig alternativ er et mindre onde fordi det kan berge lokaltoget, mener fylkesmannen.

Samtidig etterlyser han en vurdering av alternativet, opprustning av veien og nye tunneler mellom Arna og Midttun.

Erik Natvig sier fylkesmannen setter fingeren på noe viktig når han etterlyser bedre analyser av hvordan tunnelen virker på kollektivtilbudet.

— Inntar fylkesmannen her en politisk rolle?

— Nei, rent faglig er det tydelig at Arnatunnelen er et dårlig prosjekt, sier Erik Natvig.