JAN STEDJEjan.stedje@bt.no I et brev til Statens landbrukstilsyn peker SFT på at man i dag vet for lite om eventuelle helse— og miljøeffekter ved bruk og utslipp av kjemikalier og plantevernmidler ved golfbaner.Noen av de brukte plantevernmidlene kan ha en høy fareklasse og føre til miljøskader. - For vår del vil en slik kartlegging være nyttig. Den vil kunne brukes til regulering av golfbaner fra miljøvernmyndighetenes side, skriver SFT i brevet til Landbrukstilsynet.