Innimellom kommer det klager i avisene på at folk mater fuglene i Byparken. Håvård Bjordal fikk seg ikke til å tro at dette virkelig gjenspeiler folkemeningen, og satte i gang en undersøkelse.

Fornøyd oppdaget han at de fleste er positive til fuglelivet i sentrum, bare to-tre prosent var svært negative.

Det inspirerte ham til å drive litt folkeopplysning. Sammen med Stein Byrkjeland, Frode Falkenberg og Ingvar Grastveit i Norsk Ornitologisk Forening i Bergen laget han en informasjonstavle om fuglelivet rundt Smålungeren.

— Vi tenkte oss at faktaopplysninger vil øke naturgleden og inspirere unge til å lære mer. Vi har utrolig mange fagmiljøer i Bergen, og litt av poenget med informasjonstavlen er også å gjøre folk oppmerksom på dette.

Mangfold og naturvern

De fleste av oss har oppdaget at det kryr av frekke skrikermåser som stjeler maten fra de fredelige duene og endene, men ornitologene har talt opp, og har oppdaget at her er et rikt mangfold, og mange kommer langveisfra.

— Mange fugler overvintrer her, som arktiske måker. Om våren flyr de den lange veien tilbake til Canada og Newfoundland, eller Island. Men det viser seg at også noen stær holder seg her vinteren igjennom, forteller Bjordal.

Endene veksler mellom et «villfuglliv» på sjøen, og som tiggere i Byparken. I hekketiden forsvinner de ut til alle småvannene i distriktet, men det er også funnet ender i Sør-Sverige som er ringmerket her.

Småspurvene har det dessverre ikke så lett etter at eføyen på Kunstforeningen ble fjernet. Inni der var det før et yrende liv.

Håvard Bjordal ønsker at folk skal bli oppmerksom på mangfoldet i sentrum, og for så vidt det som finnes av natur i nærmiljøet sitt.

— Det kan forhåpentlig stimulere interessen for miljø generelt. Positive holdninger hos unge vil også være et godt grunnlag for at flere ønsker å ta vare på natur- og miljøkvalitetene, mener han.

Tamme og ville samtidig

Selv er Håvard Bjordal vokst opp i Sogn, og husker godt første bytur 10-12 år gammel sammen med mor.

— Det var fascinerende at villfuglene var så tamme. Her måtte vi se oss for så vi ikke trakket på dem. Hjemme var det umulig å nærme seg før de flakset vekk. Det merkelige er at det er snakk om de samme individene. Ute i naturen er fuglene sky, i byen tamme, forteller Bjordal.

— I byen venner de seg til menneskenes faste mønster, som at de ikke enser dem, går rett frem, eller holder seg på riktig side av det lave gjerdet. Da føler selv ville fugler trygghet. I tillegg blir de matet, og det hjelper jo godt på.

Ornitologene opplevde også noe interessant etter «Rocknes»-forliset.

— Fugler som var tilskitnet av olje kom for å vaske fjærene i Smålungeren.

Må gjøre noe med vannet

— Var det rett sted for et karbad?

— Nei, det kan du si. Vannet har dessverre altfor dårlig kvalitet. Det er vi fullt klar over, og det ønsker vi å gjøre noe med.

Hogne Hjelle, sjefingeniør i vann og avløp, forteller at de har en overordnet plan om å tilføre renset, lokalt vann til Smålungeren, men det vil dessverre ta tid på grunn av budsjettene. Etaten er avhengig av å slippe til når det likevel er graving i gateløpene i området.

— Det er en møysommelig sak, men vil komme før eller siden, sier Hjelle.

NYTT: Fin ny fugleservice til bergenserne ved Smålungeren.
TOR KRISTIANSEN
VENNER: I Byparken er det et fortrolig forhold mellom folk og fugler som du sjelden finner ute i naturen. Miljøsjef Håvard Bjordal er opptatt av å informere om byfuglene for å skape interesse for miljøet.
ØIVIND ASK