I 2008 ble den gamle eiendommen til malings— og lakkprodusenten Monopol Hempel på Askøy undersøkt av miljøvernmyndighetene. Deler av området var så sterkt forurenset at det kunne innebære helsefare for mennesker å oppholde seg der.

Blant annet ble konsentrasjonen av miljøgiften PCB målt til å være blant de høyeste i Norge. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) iverksatte derfor en umiddelbar opprydding.

Arbeidet kostet Klif 2,4 millioner kroner. Nå krever de pengene tilbake.

Eiendommene solgt videre

— Etter en grundig juridisk vurdering mener vi at Hempel har et refusjonsansvar i tråd med forurensningslovens prinsipp om at forurenser skal betale, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Opprinnelig foregikk produksjonen av maling og lakk i regi av Monopol Maling— og lakkindustri.

Firmaet skiftet navn til Monopol Hempel etter at det danske Hempel-konsernet kjøpte opp bedriften i 1983.

Monopol Hempel ble lagt ned i 1991, og eiendommene ble skilt ut i datterselskap og solgt videre. Klif mener at bedrifter har et miljøansvar så lenge de fortsetter sin virksomhet, uavhengig av eventuelle eierskifter.

— Det skal ikke være slik at private aktører kan organisere seg bort fra sitt ansvar, sier Hambro.

Flere runder i retten

Advokatene til Hempel AS mener i et skriv til Klif at det ikke foreligger rettslig grunnlag til å kreve refusjon. Videre skriver de at det vil være urimelig å fremme et krav mot Hempel og ikke grunneier.

Konflikten har gått flere runder i rettsvesenet. Både tingretten, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett har gitt miljøvernmyndighetene medhold i at Hempel AS har et ansvar.

Nå må firmaet bla opp eller klage saken inn til Miljøverndepartementet. BT har ikke klart å få kontakt med ledelsen i Hempel AS eller firmaets advokater.

MILJØBOMBE: Undersøkelsen i 2008 viste store konsentrasjoner av PCB, bensen, kvikksølv og tinnorganiske forbindelser. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG
RUNE SÆVIG