Reguleringsplanene ble godkjent i et kommunestyremøte i Kvinnherad i april i år og har også fått tommelen opp fra Hordaland fylkeskommune.

Naturvernforbundet ber miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) om å stoppe planene fordi forbundet mener de bryter med nasjonal kulturvern— og landskapspolitikk.

– Vi protesterer mot reguleringsplanene fordi landskaps-, natur- og kulturverdiene i bygden Nordrepollen helt klart har nasjonal verdi, sier leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.

Naturvernforbundet arrangerte i mai en åpen høring om verdiene i Nordrepollen. På høringen kom det fram at bygda innehar et kulturlandskap som i dag er svært sjeldent og sårbart for inngrep.

JOHN LINDEBOTTEN