Lederen i forbundet, Tom-Sverre Tomren, benyttet anledningen til å anbefale dem som ønsker bybane, å stemme på andre partier enn Høyre og Frem-skrittspartiet.

Staalesen bemerket at en av dem som hadde fått denne prisen tidligere, var en av Høyres toppfigurer, miljøvernminister Børge Brende. Staalesen fikk prisen fordi har gjennom en serie innlegg i BA, men også i BT, har pekt på at Bergen som middelalderby rett og slett ikke tåler mer trafikkbelastning. Bare en bybane kan skaffe den nødvendige avlastning av Bergens sårbare sentrum.

Staalesens foreløpig siste opptreden i denne saken var tirsdag kveld i en debatt mot journalist Henrik Færevaag, som mener bybanen vil bli til stor skade for Bergen.

— Jeg føler at det er andre enn meg som burde fått denne prisen. For eks. Anne-Grete Strøm-Erichsen eller Nils-Arild Johnsen, som har frontet denne saken politisk. Eller kanskje folkene på bybanekontoret. Det er de som har overbevist meg om at det er en bybane Bergen trenger, sa Staalesen i forbindelse med overrekkelsen.

Prisen var et kjent Hetland-bilde av Bryggen under vann.

— Jeg kjente Audun Hetland godt. Han bodde på Wergeland, og gikk Inndalsveien ned mot byen. Jeg husker at han ofte klaget over all eksosen han måtte puste inn på veien til byen, sa Gunnar Staalesen.