Idyllen råder på Sandslijordet. Barna på småbarnsavdelingen har nettopp spist middag og skal ut og leke. På det jomfruelige og beskyttede grøntområdet vegg i vegg med barnehagen er det trygt for de små.

I daglig bruk

— Hver uke og bortimot hver dag har barna våre kunnet bruke dette området. Vi bruker det sommer som vinter. Det er det eneste området vi kommer oss til uten å krysse veien og som er egnet til både sommer- og vinteraktivitet, sier styrer for bedriftsbarnehagen til Statoil, Magnhild Brekke.

Derfor hilste Brekke velkommen byrådets planer om å legge området ut til offentlig friområde. Det samme gjorde Sandslimarka Borettslag med sine 140 leiligheter.

— Vi er nærmeste naboer til marka. Det finnes ingen andre områder der ungene kan leke fritt. Borettslaget er omringet av industri- og kontorbygg, sier styreleder Knut Keilen.

Vil bygge ut

Grunneier ville ha området til byggeformål, men bydelsstyret i Ytrebygda, Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen, Grønn Avdeling i Bergen kommune, og til sist byrådet gikk alle inn for å omregulere det tidligere jordbruksarealet til offentlig friområde.

Både barnehagen og naboene ante derfor fred og ingen fare da komite for miljø- og byutvikling skulle behandle saken. Ingen stilte på befaringen. Der var derimot leder for bydelsstyret i Ytrebygda, Trygve Birkeland, og grunneiers advokat, tidligere Senterpartileder i Bergen, Hallstein Aadland.

Et av argumentene utbygger kom med, var at oljeselskapene trenger kontorlokaler. Statoils navn ble trukket frem. Det mener leder for Statoil i Bergen, Margaret Øvrum, må bero på en misforståelse.

— Statoil har ikke behov for flere lokaler i dette området. Hva de øvrige oljeselskapene har behov for kan ikke jeg svare for, sier hun.

Fylkesmannen går mot

— Jeg tror innleggene fra Birkeland og advokaten overbeviste komiteens medlemmer. Selv var jeg svært overrasket over utfallet, sier kommunalråd Heidi Havelin, nestleder for komiteen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet sto på byrådets forslag. De øvrige partiene gikk inn for at grunneier skulle få omregulere til byggeformål, og slik ble det.

SV, Venstre og RV stemte sammen med Frp, Høyre og KrF også i bystyret, og dermed var reguleringsplanen snudd på hodet.

— Vi visste ikke at de ville snu. Det kom veldig overraskende på oss og er ganske provoserende med tanke på at det var så mange som gikk inn for den opprinnelige løsningen. Vi var heller ikke til stede på befaringen og fikk komme med vårt syn, sier Keilen.

Han forstår ikke hvordan bydelsstyrelederen og senere bydelsstyret har kunnet støtte dette.

— Ytrebygda bydel har som mål å legge til rette for barn og unge. Dette går ikke i hop med deres uttrykte politiske mål.

SNART SLUTT: Foreløpig har barna i Sandsli barnehage det idyllisk på Sandslijordet. Fra venstre Haakon Bye, Frida Hodneland, Andrea Stangenes, Maya Kristoffersen, Julie Dahl Hjelle.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ