Mandag gikk MS «Vingtor» sin siste tur mellom Bergen og Stavanger. Flaggrutebåten er solgt, og «Maan Dolphin» overtar før nybygget «Tideadmiral» er på plass i mars.

Selv om den nye båten vil bli mer miljøvennlig enn den gamle, er både den gamle og nye hurtigbåten utslippsbomber. Hurtiggående, dieseldrevne fartøy slipper ut mangedobbelte NOx-mengder sammenlignet med alternative transportformer.

— Veldig spennende

Et nytt rensesystem utviklet av det lille selskapet Mecmar på Lepsøy kan ifølge produsenten fjerne 90 prosent av NOx-utslippene fra hurtiggående fartøy.

— Vi har vurdert dette systemet, og det ser veldig spennende ut. På en båt som «Vingtor» kunne det hatt god effekt, sier administrerende direktør Ivan Fossan i Tide Sjø til bt.no.

«Vingtor» slipper ut 60 tonn NOx-gasser i året. Utslippene kunne vært redusert med 54 tonn dersom de hadde installert det nye rensesystemet.

Ren ammoniakk

Mecmar har bygget seg opp ved å produsere eksosgassystemer til skip. De har søkt om å få installere det nye NOx-rensesystemet om bord på blant annet redningsskøyten «Kristian Gerhard Jebsen» i Bergen.

Ammoniakk brukes til NOx-rensing også i dag, men bare i form av urea, som er en fortynnet variant. Fartøyene må frakte store mengder vann for å rense NOx på denne måten. Det fører til at vekten og utslippene øker, mens farten reduseres.

Mecmar unngår vektproblemet ved å bruke ren ammoniakk i sitt nye system.

- For risikabelt

Men Mecmar fikk avslag på søknaden om å ta det i bruk. Sjøfartsdirektoratet begrunner avslaget med risikoen for mannskap og passasjerer.

Ammoniakk er en svært giftig gass som lukter sterkt. En lekkasje vil kunne føre til panikk om bord, mener direktoratet. En ubegrunnet frykt, mener daglig leder Ragnar Fredrik Selstad i Mecmar.

— Vi skal ikke ha lekkasjer. Og om det skulle bli en lekkasje, vil vi kunne slippe tankene over bord, sier Selstad.

Planen er å henge to tanker med rundt 100 kilo ammoniakk på hekken. De skal kunne droppes i sjøen enten manuelt eller fjernstyrt fra broen.

Ikke farlig for fisken

Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn) har uttalt at selv om all ammoniakken skulle lekke ut i havet, vil ikke stoffet utgjøre noen stor trussel for det marine livet.

Sjøfartsdirektoratet har også begrunnet avslaget med at det ikke finnes et teknisk regelverk som gjør det mulig å typegodkjenne slike NOx-reduksjonsanlegg.

— Veritas jobber med å få på plass et slikt regelverk nå, sier Selstad.

Departementet har anbefalt Mecmar å søke om å få teste teknologien i et pilotprosjekt. Mecmar ønsker å prøve systemet på en båt i rute mellom Svolvær, Bodø og Sandnessjøen. Kanskje allerede til sommeren.

— Nå avventer vi svar fra Nordland fylkeskommune. Får vi et forpliktende svar, drar vi på besøk til (sjøfartsdirektør) Olav Akselsen, sier Selstad.

Er du redd for å sitte på båt som frakter ammoniakk? Si din mening!