— Miljømessig er dette fremtiden. Mindre CO2 og ingen svevestøv, sier Karl Ivar Paulsen, sjåfør på Scan Tank Gass AS sin nyeste tankbil, en hybrid av en 50 tonns Volvo FM semitrailer som kan gå på både diesel og naturgass. Han transporterer daglig komprimert eller flytende naturgass – CNG og LNG – fra Gasnors anlegg på Kollsnes til kunder i Bergen og omegn. 70 prosent av kjøringen foregår med gass som drivstoff.

— I området vårt er det bare én fyllestasjon for gass til kjøretøyer – på Grønneviksøren i Bergen, og jeg må av og til bruke diesel. Kjøremessig er det nesten ingen forskjell om bilen går på gass eller diesel, men for miljøet betyr det en del, sier Paulsen fra førehuset på den seks måneder gamle tankbilen som på sidene er tekstet med sine miljøfordeler.

Ukjent antall vogntog

En gjennomsnittsdag kjører nesten 90.000 biler gjennom trafikkmaskinen på Nygårdstangen i Bergen, ifølge Statens vegvesen sine tellinger. Åtte prosent – eller nesten hvert tiende kjøretøy – er definert som tungtrafikk, der dieselmotor er vanligst.

Men definisjonen er vid, og omfatter i veivesenets statistikk også personbiler med henger, så lenge de totalt er over 5,5 meter. Hvor mange dieseldrevne vogntog som daglig farer gjennom Bergensdalen blir ikke registrert.

— Men det er mange, sier Jan-Ove Halsøy, leder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), avdeling Hordaland.

— Det kunne blitt langt færre om gjennomgangstrafikken var lagt utenom bykjernen med en tunnel fra Fjøsanger til Espeland. Og det kunne blitt mindre tungtrafikkjøring i Bergen om politikerne ikke hadde tvunget oss til så mange omkjøringer på grunn av enveiskjørte gater, sier Halsøy.

- Ikke tatt med på råd

Ifølge Jan-Ove Halsøy har tungtransportørene vist vilje til å være med på miljømessig bedre trafikkløsninger i Bergen, men opplever å ikke bli tatt med på råd av byens politikere.

— Transportnæringen har alltid vært en pådriver for bedre miljø. De første kjøretøyene med Euro 6 dieselmotorer er alt på veiene. Vi har også vist vilje til å gå over til gassmotorer, men det hjelper lite når det nesten ikke finnes fyllestasjoner, sier Jan-Ove Halsøy. Euro 6 er motorer som tilfredsstiller EUs nye miljøstandard gjeldende fra 2014. Dieselmotorer av denne typen har utslipp av helseskadelig nitrogendioksid (NO2) og partikler som bare er en femdel sammenlignet med utslippene fra forrige motorgenerasjon, Euro 5.

- For lave gir

— Enkle tiltak kan gi store besparelser på både driftskostnader og miljø, sier Sverre Helgesen, trafikklærer på tunge kjøretøy ved Tuft transportskole i Åsane. Han mener dagens gassmotorer i store kjøretøyer ikke er driftssikre nok, og er opptatt av å kjøre dieselbiler mest mulig økonomisk.

— Å kjøre økonomisk er det første og det siste vi snakker om på kursene. Alle kan slippe gasspedalen litt tidligere og være mindre aggressive i trafikken. Mange holder gasspådraget for lenge, og kjører på for lave gir med altfor høyt turtall, sier Sverre Helgesen.

naturgass transport.jpg
ODD E. NERBØ