• Det blir vanskelig å be utlendinger «look to Bergen» hvis reklameavtalen blir iverksatt, sier Anna Elisa Tryti (Ap). Hun er sterkt imot avtalen med Clear Channel. Gunn-Vivian Eide (V) er «bare» skeptisk.

Det er utviklingen i Arbeiderpartiet og Venstre interessen dreier seg om fremover. Snur Ap og sier nei til reklameavtalen etter representantskapet 13. oktober, skal man ikke utelukke at også Venstre omgjør sitt vedtak, etter uttalelser som er falt fra de to bystyrerepresentantene Anders Skoglund og Gyri Skre.

Anna Elisa Tryti og Gunn-Vivian Eide er to innflytelsesrike og markante eks-politikere som begge vært kommunalråd for byutvikling. Med ulike ord gjør de det klart at de kan styre sin begeistring for den omfattende reklameavtalen. Tryti er bastant imot, mens Eide har reservasjoner.

Etter det BT forstår er begge aktive i kulissene i den dragkampen som pågår internt i de to partiene.

«Stolt tradisjon»

Gunn-Vivian Eide sier i en kort kommentar at «i første omgang var jeg imot, slik situasjonen var i vår. Det ga jeg også uttrykk for i en SMS-aksjon. Reklameavtalen er blitt mer spiselig etterpå, men jeg er fortsatt skeptisk.»

Anna Elisa Tryti sier at hun akter å delta på representantskapsmøtet i partiet i neste måned. Som medlem har hun møterett. Hun oppfatter det slik at ingen har låst seg helt i denne saken.

— Ingen behøver derfor å føle noe prestisjenederlag ved å snu. Når vi ser tilbake på den stolte tradisjonen Arbeiderpartiet har hatt for å ta vare på byrommet og allmenningene som en del av fellesskapets eie, venter jeg at partiet vil innta et annet standpunkt enn det har gjort, sier Tryti.

Hun har nå i tre år sittet i miljøvernministerens jury for bymiljøprisen. Ut fra dette ståstedet er hun ikke i tvil om at Bergen må skjerpe seg for å være med i elitedivisjonen.

Unike allmenninger

— Bergen har noe helt unikt når vi ser på allmenningene som har vært her fra middelalderen. Det er bystyrets ansvar å sørge for at allemannsretten, som det egentlig dreier seg om, blir holdt i hevd. Denne retten må vi for all del ikke selge til internasjonale kapitalister. Reklamesaken er et eksempel på at fellesskapets interesser er på vikende front.

Allerede da hun selv var kommunalråd for byutvikling ble hun kontaktet av et reklamefirma som ønsket en tilsvarende avtale som nå ligger på bordet.

Hun var den gang med på å utvikle de første skilt- og reklamevedtekter som andre bykommuner brukte som mønster etterpå.

— Vi får da vitterlig noe igjen for reklamen. Også for Arbeiderpartiet må det vel telle med?

— Jeg ser godt at den dårlige kommuneøkonomien forklarer dette. Men i den store sammenhengen blir dette småpenger. Det er for øvrig en kommunal oppgave å bygge offentlige toaletter og skaffe bysykler, sier Anna Elisa Tryti.