I torsdagens debatt i Stortinget om byluft, fortalte klimaminister Tine Sundtoft at nye drosjer skal benytte lav— eller utslippsteknologi når teknologien tilsier det.

— Det er derfor besluttet at det raskt iverksettes et lovendringsarbeid for å gi kommunene/fylkeskommunene rettslig grunnlag for å stille krav til drosjenæringen om lav- eller nullutslippsteknologi, sa hun.

Setter i gang

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen(H) sier beslutningen til regjeringen er veldig positiv.

— Dette ønsker vi velkommen i Bergen og Hordaland også.

- Hvordan skal dere gjøre dette?

— En av tingene som er aktuelt er å flytte drosjeløyver til utslippsfrie biler eller hybridbiler. - Hvor fort kan slike krav komme?

— Det vet jeg ikke per i dag. Men det er nok noe som gjøres etter hvert som løyver skifter eier, og med den naturlige utskiftningen av kjøretøy. Vi må gå i dialog med selskapene og drosjeeierne.

Motforestillinger

Nilsen ser ikke bort fra at drosjenæringen vil ha motforestillinger mot forslaget.

— Vi må uansett ta hensyn til at flere har investert i biler, og må sørge for at biler blir avhendet på en god måte.

Administrerende direktør i Bergen Taxi, Jan Valeur, sier alle bedrifter og organisasjoner har et krav på seg om å ta samfunnsoppdraget og miljøansvar på alvor.

— I alle anbudssammenhenger bør det stilles krav til at materiellet har en miljøprofil. Vi er positive til miljøfokuset, sier han, og legger til.

— Men vi er urolige og skeptiske til at man skal bestemme hvilke kjøretøy som skal brukes på vegne av en transportnæring. Her er det funksjonelle hensyn som vi også er nødt til å ta vare på. Det er viktig at man ikke lager regelverk som er umulig å følge opp.

Vil ha noe igjen

Tonen er en annen hos daglig leder Robert Aasmul i Taxi 1. Han sier han har ventet utålmodig på et slikt utspill fra regjeringen.

— Det er helt riktig at drosjenæringen har mye å bidra med når det gjelder å redusere utslipp, sier han.

Ifølge Aasmul har Taxi 1 allerede i stor grad tilpasset bilparken sin til å ha lave utslipp. Derfor er han ikke bekymret for kostnader ved en lovendring. Han vil likevel ha noe tilbake fra politikerne for å være miljøvennlig. Aasmul mener miljødifferensiering av bompenger vil være en god gulrot. Dette var også blant tingene klimaminister Suntoft nevnte at regjeringen vurderer, da hun var i Stortinget i dag.

— Hvis vi gjennom å følge miljøkravene kan få redusert bompengeutgiftene våre, ville det vært en fantastisk løsning, sier han.