— Dersom denne over 20 år gamle planen ikke skal miljørevideres, blir ingen veiplaner revidert, sier SVs Tom Skauge. SV fremmet kravet under bystyrets behandling av kommunedelplanen Ny-Paradis, Hop og Nesttun. Denne legger opp til en omfattende fortetning i området. Men bystyret går mot boligbygging i områder der støy-, støv- og luftforurensningen er for høy.Nye målinger utført i forbindelse med utredningen viser at utslippene fra en firefelts Sjølinje bidrar til at det ikke er tilrådelig å bygge boliger for småbarnsfamilier i nærheten av en utvidet sjølinje. - Det er positivt at man i denne planen tar hensyn til miljøkravene på en forbilledlig måte. Det som derimot er verre er at man ikke vil gjøre noe med forurensningens kilde. Kartene over forurensningen viser at den i det planlagte utbyggingsområder i nærheten av Sjølinjen ligger langt over SFTs normer, sier Tom Skauge.Planen om en fire felts sjølinje er 21 år gammel. Nå vil bystyret utvide sjølinjen uten noen form for miljørevidering. Mens Vegdirektoratet i et brev om miljørevidering skriver at alle utbyggingsprosjekt skal være kvalitetssikret med hensyn til miljø.- Vi kommer til å kjøre denne saken helt til Vegdirektoratet for å sikre oss at disse planene blir miljørevidert, sier Skauge.