OVE ARNE OLDERKJÆR

— Miljøkablingen på Storetveit og Gravdal er gjort ferdig. Nå står Loddefjord og Lønborglien for tur, sier presseansvarlig Juliet Balgobin i BKK til Bergens Tidende.

Høyspentledninger i luftspenn er lite populært i boligområder av både helsemessige og estetiske årsaker. Protester i nærmiljøet og fra miljøorganisasjonene var også noe av bakgrunnen for at BKKs representantskap i 1997 vedtok et jordkablingsprogram med en kostnad på i alt 65 millioner kroner.

Etter at 1500 meter ledninger på Gravdal og Storetveit er erstattet av jordkabel, står nå 750 meter i Lønborglien og 900 meter mellom Loddefjord og Breivik og Loddefjord og Lille-Sotra for tur. Sist på listen står 770 meter med kabling i Fyllingsdalen, etter at prosjektet på Hellen (590 meter) er skrinlagt.

— Hellen utgår på grunn av systemendring, linjen er gjort overflødig, sier Juliet Balgobin.

Den forestående jordkablingen i Lønborglien og Loddefjord blir når drøftet av BKK Nett og Bergen kommune. Ifølge Balgobin er det de tekniske løsningene som er diskusjonstema.