— Opprinnelige planer gikk ut på å lage en kostbar og vanntett konstruksjon for en fotgjengerundergang ved krysset Ytrebygdsvegen - Kokstadvegen. Her skaper vann store problemer i flomperioder. Vi fikk innspill fra en marinbiolog som mente at sjøen i Dolvikbukten trenger å bli frisket opp av ferskvann.

Det er prosjektleder for Ringvei Vest, Ottar Midtkandal, som sier dette til Bergens Tidende. Han forteller videre:

— Dermed oppsto ideen om å lage en elv som gjør det mulig for sjøørret å svømme fra bukten opp mot det nye krysset i Dolvik. Forslaget falt i god jord hos fiskeforvalter Atle Kambestad ved fylkesmannens miljøvernavdeling, sier Midtkandal.

Kunstig kulp

— Planen går ut på å samle vann fra området ved Kokstad-krysset og føre det i et 500 meter langt rør til Dolvik. Det gjør at vi kan bygge en rimeligere fotgjengerundergang. Pengene vi sparer på denne løsningen, bruker vi på å bidra til finansiering av en grøft og et rør til Dolvik. Samlet vil det bli brukt en halv million kroner på denne løsningen. Kommunen vil delta i finansieringen, sier Midtkandal.

— Vannet fra Dolvikbekken vil bli lagt i en rørledning som vil strekke seg 140 meter ut langs fjordbunnen i Dolvik. Enden på røret vil ligge på 40 meters dybde. De to ferskvannskildene vil gi en oppfriskende miljøeffekt på sjøvannet i Dolviken, sier han.

Ringvei Vest i rute

Arbeidet med Ringvei Vest er i rute. For øyeblikket er det omfattende arbeid i Dolvikkrysset og på deler av Ytrebygdsveien.

— Tunnelene i to løp mellom Sandeide og Dolvik er i god gjenge, forteller Midtkandal.

— Fra Dolvik er tunneldriverne kommet 300 meter inn i det ene løpet og 390 i det andre. Fra Sandeide-siden er en avkjøringsrampe kommet 150 meter inn i fjellet, mens påkjøringsrampen er kommet 300 meter inn. I første byggetrinn skal det lages en 2500 meter lang tunnel i to løp mellom Dolvik og Sandeide. Det kreves at det sprenges til sammen 6800 meter tunnel. Pr. i dag er det sprengt ut 1200 meter.

Ulemper blir historie

I byggetrinn 2 skal det bygges tunnel i to løp fra Sandeide til Liavatnet med en lengde på 3900 meter. Tunnellengden mellom Dolvik og Liavatnet vil da bli 6,4 kilometer, sier Midtkandal.

Han forteller at overskytende steinmasse fra tunneldrivingen i første byggetrinn blir kjørt til Flesland flyplass. Der er Avinor i gang med å bygge ut flyparkeringsplassen.

— Anleggsarbeidet vi er i gang med, medfører unektelig en del ulemper for mange trafikanter og beboere. Men trøsten får være at det nye veianlegget som åpnes i 2010 vil gi en bedre hverdag både for beboere og trafikantene som bruker den gamle traseen, sier Midtkandal.

RUNE BERENTSEN