— Luftkvaliteten i Bergen blir ikke bedre før det er tatt et skikkelig nakketak på privatbilismen, sier byveterinær Ingvar Tveit.

— SVs Tom Skauge hevder bystyreflertallet ofrer menneskers helse til fordel for privatbilen. Frp avviser alle restriksjoner på folks bilbruk.

Christina Brunner orker ikke tanken på flere høst- og vinterdager med tung pust, begrenset livsutfoldelse og økt medisinbruk for datteren Hermine (2).

— Vi håper å finne et nytt sted å bo utenfor bykjernen før vinteren. Det er trist å måtte flytte, for vi trives kjempegodt på Møhlenpris, forteller Christina. Jakten på et bomiljø med frisk uteluft er en av hovedgrunnene til at familien nå studerer boligannonser.

— Høsten og vinteren i fjor var forferdelig plagsom. Noen dager var forurensningen så ille at vi ikke kunne åpne vinduene for å lufte i leiligheten, sier Christina Brunner, jurist og tobarnsmor. Både hun og yngstedatteren Hermine er plaget med astma. Kjølige, vindstille klarværsdager i Bergensdalen kombinert med tett biltrafikk og vedfyring er en sann lidelse for astmatikere og mange mennesker med andre luftveisproblemer eller hjerte- og karsykdommer.

Bilen er hovedsynder

Inntil 140 personer i Bergen får fremskyndet dødsfall som følge av langtidseksponering av svevestøv. Og de samfunnsøkonomiske kostnadene som resultat av luftforurensningen i byen er inntil 1,8 milliarder kroner, ifølge en rapport fra Statens forurensningstilsyn.

Verdens helseorganisasjon fastslo nylig at ingen miljøfaktor reduserer folks levealder mer enn nettopp forurenset byluft. Den får skylden for mer enn 100.00 dødsfall og 725.000 tapte leveår bare i det europeiske området.

— Biltrafikken er helt klart en av hovedsynderne, fastslår forskningssjef Steinar Larssen ved Norsk Institutt for Luftforskning (NILU). Byveterinær i Bergen, Ingvar Tveit, levner heller ingen tvil:

— Vi får ikke bukt med forurensningsproblemene før det er tatt et skikkelig nakketak på privatbilismen, sier Tveit. Han overlater til politikerne å avgjøre hvilke tiltak som må iverksettes. Christina Brunner er enig i at byens folkevalgte må ta radikale grep for å bedre luftkvaliteten. - Bedre kollektivtilbud og andre tiltak som gjør at folk lar bilen stå hjemme, er nødvendig, mener hun.

Paradoksalt nok er nettopp den forurensete luften årsak til at Christina er nødt til å bruke bil når datteren skal leveres og hentes i Kalfarveien barnehage. Å ferdes utendørs de verste dagene, er uutholdelig.

«Verst for Hermine»

For å unngå den aller dårligste luftkvaliteten bør familien aller helst flytte ut av Bergensdalen. Aksen Nesttun-sentrum-Sandviken/Laksevåg har de høyeste forurensningsnivåene i kommunen. Eller de kan flytte opp i høyden, over det fryktete inversjonslokket som stenger den forurensete kaldluften nede i bunnen av by-gryten. Selv om Christina Brunner også plages av byluften, er det først og fremst datteren hun bekymrer seg for.

— Det er aller verst for Hermine når lokket legger seg over byen. Da øker luftveisproblemene. Hun sover dårligere om natten. I barnehagen må hun holde seg innendørs, mens lekekameratene boltrer seg ute.

Barnehagepersonalet tar de nødvendige forholdsregler og sjekker luftkvaliteten daglig. Men det er jo trist at datteren vår ikke får utfolde seg sammen med de andre barna på grunn av all forurensningen, sier Christina Brunner.

10.000 liter luft daglig

På de aller verste dagene holdes alle barna i Kalfarveien barnehage inne.

Bergen Astma- og allergiforening mener også det trengs kraftigere lut for å bedre luftkvaliteten.

— Flere av våre medlemmer har valgt å bosette seg utenfor sentrumsområdet for å kunne puste i frisk luft, forteller leder Elin Kvideland.

Det er svevestøv og nitrogendioksid som ifølge eksperter ved Norsk Institutt for Luftforskning utgjør den største helsetrusselen i norske byområder. Hver voksen person puster inn ca. 10.000 liter luft i løpet av et døgn. Når luften infiseres av ørsmå partikler fra eksos eller oppvirvlet asfalt, eller når konsentrasjonen av nitrogendioksid blir for høy, pådrar mange mennesker seg større eller mindre helseplager.

Helseplagene

Mindre motstandskraft mot infeksjoner, nedsatt lungefunksjon, hoste, bronkitt og i verste fall livstruende lidelser, er prisen mange mennesker må betale for luftforurensningen. Astmatikere reagerer selv etter kort tids eksponering med nedsatt lungefunksjon.

Men det er ikke bare astmatikere og andre sårbare grupper som påvirkes. Ifølge en beregning utført i 1996 er 36 prosent av befolkningen i Bergen på de verste dagene utsatt for overskridelser av anbefalte luftkvalitetskriterier.

— Det er nivåene av nitrogendioksid som er mest brysom i Bergen, sier byveterinær Ingvar Tveit. Nitrogendioksid-forurensningen i Bergen har passert terskelen for grenseverdier som utløser pålegg om kommunale tiltak.

Og bystyreflertallet har tatt ett grep. Byveterinær Tveit fremhever vedtaket om barnebillett på bussen for alle på dager med forurenset luft, som «uvanlig spenstig».

Vedtaket rett før sommeren ble gjort mot stemmene til H, Frp og Pensjonistpartiet. Ordningen trer i kraft kommende vinter.

Biltrafikken øker

I årene mellom 1994 og 2001 økte trafikken gjennom bompengeringen i Bergen med 17 prosent.

Antallet personbiler i kommunen er økt med 15 prosent i samme periode. Hadde det ikke vært for at snittalderen på bilene synker og at stadig flere kjøretøyer har katalysatorrensing, hadde luften vært enda dårligere og enda flere strevd med periodevis pustebesvær.

Bilistene skal ikke ha all skylden for den dårlige byluften. Forskningssjef Steinar Larssen trekker også frem vedfyring på kalde dager som en viktig kilde til svevestøv-forurensning.

LEK I DÅRLIG LUFT: Hermine storkoser seg på lekeplassen i Nygårdsparken. Både den livlige toåringen og moren Christina Brunner sliter med astma. På dager med forurenset byluft, må Hermine holde seg innendørs. Støv og eksosplagene gjør at familien nå vil flytte fra Møhlenpris til et sted i Bergen med bedre luftkvalitet.<p/> FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN