Kystdirektoratet har sendt ut anbudsinnbydelse for å få en grundig, vitenskapelig vurdering av miljørisikoen som vraket av U864 utgjør.

Seniorrådgiver Carl M. Hansen i Kystdirektoratet sier til Bergens Tidende at den som får tildelt oppdraget, skal ha miljørisikovurderingen ferdig innen 20. mai.

— På grunnlag av denne vurderingen, vil Kystdirektoratet gi en faglig vurdering av hva vi mener bør skje med ubåtvraket. Fiskeri- og kystdepartementet vil så ta den endelige avgjørelsen om hva som skal skje med ubåtvraket, sier Hansen.

Den tyske ubåten U864 ble senket vest av Fedje i februar 1945. Ubåten var på vei til Japan. Via ubåthistoriske kilder i Tyskland er det funnet informasjon som gir grunn til å tro at det var en last på mellom 65 og 70 tonn kvikksølv om bord i U864.

Frykt for miljøbombe

I andre ubåter som fraktet kvikksølv til Japan ble det metalliske kvikksølvet oppbevart i stålbeholdere i kjølen på ubåtene. I denne delen av ubåten var det ikke trykkfast stål som i selve skroget. Stålet i kjølen og stålet som ble brukt i kvikksølvemballasjen, er tynnere og ruster raskere enn det trykkfaste stålet. Mange miljøvernorganisasjoner mener ubåtvraket ved Fedje utgjør en tikkende miljøbombe og frykter at det kan flomme store mengder kvikksølv ut fra vraket.

I havbunnen rundt vraket er det påvist ekstremt høye verdier av kvikksølv og noen forhøyete verdier av kvikksølv i levende organismer fra området.

Grundig vurdering

Kystdirektoratet har tidligere fått utarbeidet en rapport fra Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) om hvilket beslutningsunderlag som bør utarbeides for at direktoratet kan bi en faglig forsvarlig anbefaling om tiltak ved U864.

På grunnlag av denne rapporten, har altså Kystdirektoratet nå utlyst en anbudsinnbydelse. Den som får anbudet, skal utrede den totale miljørisiko kvikksølvet utgjør, både i nærområdet ved ubåtvraket og for det ytre miljø langs kysten. Dersom risikoen anses for å være uakseptabel, skal analysen vurdere behov for tiltak. Tilbyder skal legge frem en prosjektplan som viser hvordan prosjektet vil bli organisert og gjennomført. Planen skal også vurdere eventuelle kritiske aktiviteter. Aktuelle tiltak skal omtales, også faren for videre spredning av kvikksølv ved gjennomføring av eventuelle tiltak.

Også konsekvenser av å la vraket ligge, skal vurderes.