Dette er resultatene av undersøkelsen. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har gitt partiene karakter etter miljøprofil, basert på besvarelsene. Vi understreker at karakterene står for de to organisasjonenes regning. Undersøkelsen er også basert på partienes egne svar, ikke hva de har stemt i politiske organ.

Bergen: 6 Hordaland: 6 n Ikke uventet får De Grønne full pott i undersøkelsen. Partiet vil bygge ut bybane til alle bydeler og nabokommuner innen 2020, vil ha veiprising, og kildesortering av matavfall. I fylket går de imot det planlagte gasskraftverket på Mongstad og vil satse på bioenergi.

Bergen: 6 Hordaland: 6 n RV, som etter valget blir hetende Rødt, svarer nøyaktig likt som De Grønne. I tillegg til punktene nevnt over, er begge partiene mot biltunnel under Ulriken og for dobbeltspor til Arna. Begge har målsetting om 50 prosents kutt i klimagassutslipp i fylket. RV sier også nei til ruteutviklingsprosjektet, som vil gi flere flyavganger på Flesland.

Bergen: 6 Hordaland: 6 n Også SV svarer stort sett i tråd med naturvernernes ønsker. SV sier også nei til å forsere utbyggingen av Ringveg Vest. Partiet er mest ambisiøs av alle i bybanesatsingen: Banen skal nå Straume innen 2018 og gå helt til Os i 2020. Men SV har litt lavere målsetting når det gjelder klimagasskutt i fylket: 40 prosent innen 2020. Bergen: 6 Hordaland: 3 n Mens Kjersti Toppe svarer til toppkarakter for Bergen Sp, må Magnar Lussand i fylkespartiet nøye seg med det halve. Lussand stryker på at partiet sier ja til gasskraftverk uten rensing, nei til bybane til Sotra og ikke tar klart standpunkt til om Flesland bør få flere flyruter. Sp vil kutte klimagassene med 30 prosent.

Bergen: 3 Hordaland: 3 n «Ikke nå» har leder i Bergen Ap, Odd Rambøl, svart på spørsmålet om veiprising. Ap er heller ikke for å kildesortere matavfall til biogassproduksjon. På fylkesnivå blir Ap trukket for å si ja til flere ruter på Flesland og sin støtte til gasskraftverk uten CO2-rensing.

Bergen: 6 Hordaland: 6 n Venstre fremstår som det beste miljøalternativet for dem på borgerlig side av politikken, mener naturvernerne. Partiet er for veiprising og har ambisiøse bybaneplaner. I fylkestinget har de kjempet for gasskraftrensing og lover billigere busser.

Bergen: 4 Bergen: 4

n Filip Rygg nølte, men måtte til slutt svare nei på om KrF støtter veiprising. Dermed falt partiet hans et hakk på miljøskalaen. Et rungende «tja» på spørsmålet om byggeforbud 20 meter rundt vassdrag og innsjøer trekker også litt ned. Fylkespartiet støtter flere flyruter på Flesland, men er imot gasskraftverk uten rensing.

Bergen: 1 Hordaland: 1

n Høyre havner på delt jumboplass. Høyre er eneste parti som ikke vil jobbe for kollektivfelt på Ringveg Vest. Og partiet vil ikke bygge Bybanen lenger enn til Flesland. Partiet har stemt ned innsamling av matavfall fra husholdningene, men sier at de vil jobbe for bioenergi. Det eneste plusset Høyre får, er ja til dobbeltspor til Arna.

Bergen: 1 Hordaland: 1 n Frp svarte opprinnelig ja til kollektivfelt på Ringveg Vest, og fikk en toer i Bergen. Men da Gunnar Bakke presiserte overfor BT at det dreide seg om kollektivfelt i tillegg til de fire planlagte filene, falt karakteren. Frp er eneste parti som ikke vil utvide Bybanen med én meter utover det vedtatte.