Ifølge Askøyværingen overskrides SFTs grense hele 1600 ganger. På tomten skulle det bygges boliger, skriver avisen.

Undersøkelser utført av Multiconsult AS har ifølge Askøyværingen påvist så høye konsentrasjoner av miljøgiftene PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) og olje at selskapet ikke kan utelukke at dagens bruk av arealet er helsefarlig.