Målingene for fjoråret viser at utslippene av nitrogendioksid øker i Bergen, mens de reduseres i andre byer. Også bruken av piggdekk er jevnt økende. Hele 25 døgn var forurensningen i fjor så sterk at det ble sendt ut advarsler til astmatikere og personer med alvorlige hjerte— og luftveislidelser om å unngå opphold utendørs.

Økende forurensning

Da SV, byrådspartiene og Venstre forhandlet om en budsjettavtale i desember i fjor var forurensningen på sitt verste. Samtlige partier la stor vekt på dette for å begrunne de nye tiltakene mot forurensning. Nå rakner denne avtalen.

n Det blir ikke fire nye målestasjoner for luftforurensning. Det koster for mye.

n Halv pris på bussen for alle på dager med middels luftforurensning er blitt til halv pris på dager med svært stor luftforurensning.

SVs Tom Skauge mener det er ganske oppsiktsvekkende at avtalepunktet om målestasjoner brytes.

— Byrådet hevder å mangle driftsmidler, og har laget et regnestykke for driftsutgifter jeg tviler sterkt på. Det er latterlig at byrådet ikke makter å skaffe et par hundre tusen kroner til driften av disse målestasjonene når de samfunnsmessige kostnader ved luftforurensning i Bergen er inntil 1,8 milliarder kroner hvert år.

Venter på kollektivfelt

Da budsjettavtalen mellom byrådspartiene, Venstre og SV ble undertegnet uttalte varaordfører Terje Ohnstad (A):

— Vi må få skikkelige målinger på plass slik at vi vet når rabatten (på bussbilletter, red. anm.) skal utløses.

— Det må jo bety at Arbeiderpartiet mener det er behov for bedre målinger, og at dagens to målestasjoner ikke er nok, sier Skauge.

Tidligere har byrådspartiene stemt mot å planlegge parkering med skyss i tilknytning til Arna stasjon. Det også en del av avtalen med SV. Og det er ennå ikke startet planlegging av trolleybuss til Fyllingsdalen, som også er nevnt i avtalen.

— Det skjer fremdeles lite når det gjelder kollektivfelt. I henhold til avtalen skal det ikke bare anlegges mot nord, men og mot sør og vest, sier Skauge.

Han etterlyser og regnskap og budsjett for bruk av midlene i Bergensprogrammet både for 2001, 2002 og 2003.

— Det er helt nødvendig, slik at ikke pengemangel fører til at man flytter penger fra gang- og sykkelveier til motorveibygging, slik det skjedde i de 15 første bompengeårene.

Skauge legger ikke skjul på at skepsisen til byrådspartienes vilje til å følge opp miljøavtaler ikke er stor.

— Før de oppfølger sin del av avtalen har vi lite interesse for å inngå nye avtaler, sier Tom Skauge.