De fem gikk til aksjon mot flere av BIRs lastebiler ved renova-sjonsselskapets anlegg på Mindemyren. Miljøaktivistene brukte spraymaling til å dekke til reklamen på bilene for den nye og omstridte papirinnsamlingsmetoden.

— Fem personer ble pågrepet og innbrakt til politikammeret. Ytterligere en person ble bedt om å melde seg for oss, og gjorde det, opplyser vaktsjef Osvald Nordvik ved Bergen politidistrikt til Bergens Tidendes nettutgave.

Miljøaktivistene ble oppdaget da de var i ferd med å spraye bil nummer to ved BIRs anlegg i Conrad Mohrs veg. BIR-ansatte tilkalte politiet, og holdt aktivistene igjen på stedet til ordensmakten dukket opp.

— Vi har notert personalia på miljøaktivistene. Deretter ble de løslatt, sier vaktsjef Nordvik. BIR (Bergenshalvøens inter-kommunale renovasjonsselskap) har politianmeldt skadeverket. De seks miljøaktivistene risike-rer å bli bøtelagt for forbudet.

Norges Miljøvernforbund har tatt sterk avstand fra BIRs nye papirsorteringsopplegg der papp og papir skal skilles, og ikke lenger leveres i resirkuleringsbeholderne.

SPRAYET BIR-BILER: "Pizzaesker er papir" står det når Jon Olav Lothe fra Norges Miljøvernforbundet har gjort unna "korrekturen på BIR-bilen.
Foto: Rune Sævig