Men ESA-presidenten understreker at han foreløpig ikke har noen synspunkter på om den såkalte Mongstad-avtalen er i strid med EØS-avtalen og EUs lover og regler på området.

— I prinsippet er statsstøtte som virker konkurransevridende, forbudt, men i noen tilfeller kan det gis unntak, sier Grydeland.

Når norske myndigheter ønsker å gi statsstøtte til prosjekter som renseanlegget ved gasskraftverket på Mongstad, er de forpliktet til å melde fra til EFTAs kontrollorgan, ESA. Beskjeden skal gis før støtten iverksettes.

Hvis ESA finner ut at statsstøtten er innenfor gjeldende lov- og regelverk, kan støtte gis, i motsatt fall ikke. Grydeland sier at CO2-problematikken er noe som også berører EU.