Riktignok viser BTs meningsmåling at helse og omsorg som vanlig er den viktigste saken for flest. Men tett bak finner vi kategorien miljø og transport. Mer enn hver femte bergensvelger sier at det er den saken som er viktigst når de bestemmer seg for parti.

Bakgrunnstallene viser at miljø og transport er aller viktigst blant menn, med 27,2%. Forskningsleder Arve Østgaard i Sentio Research forklarer det med at trafikkspørsmål og bybane veier tungt.

Blant kvinnene er helse og omsorg viktigst (30,7%), foran skole og barnehage (24,6%).

Både KrF og Venstre har utropt seg til miljøpartier, men de som har sympati med disse partiene spriker i oppfatning. Over halvparten av de potensielle Venstre-velgerne mener at miljø og transport er viktigst, mens bare fem prosent av KrF-sympatisørene mener det samme. Der i gården er det helse og skole som gjelder.

Litt overraskende er det kanskje at det er like mange Frp-ere som vektlegger miljø og transport som i SV (29% for begge partier). Igjen er trafikksituasjonen en mulig forklaring.

De tre store sakene dominerer i alle partier. Skatter og avgifter engasjerer for eksempel under to prosent, og det er kun blant potensielle Frp— og Høyre-velgere dette svaret er registrert i det hele tatt.