Miljøvernerne gir nå sin faglige støtte til det siste innspillet fra bydelspolitikerne i Fana.

Bydelsstyret i Fana hadde skytebanesaken oppe på nytt 1. oktober og påpekte at Sædalen kan være et alternativ til den omstridte lokaliseringen på Kismul ved Kalandsvannet.

Miljøvernforbundet har sett nærmere på forholdene på Kismul og i Sædalen, samt i Jonahola i Ytre Arna, der Åsane Jeger— og Fiskerforening har muligheter for å utvide den eksisterende skytebanen.

Best i Bergen

Miljøvernernes konklusjon er klar og har fått tilslutning i forbundets styre:

— Du finner ikke bedre sted for en skytebane i Bergen enn Sædal på Nordviksiden av Fanafjellet, sier Kurt Oddekalv, leder av Norges Miljøvernforbund.

Sædalen er preget av næringsfattig furuskog. Lite her tyder på at skogen huser verneverdige fugle- og dyrearter, slik Kismul gjør, går det frem av rapporten fra Miljøvernforbundet.

Ønsker likevel Kismul

Atle Nordrehaug, leder i Bergen Jæger- og Fiskerforening, avviser ikke en lokalisering i Sædal. Området har vært lansert som aktuell for skytebane tidligere, men er ett av flere skrinlagte alternativ.

— Den gang vi arbeidet for Sædal syntes vi dette var et glimrende sted, sier Nordrehaug.

Ifølge Oddekalv var det en «organisert protestaksjon fra Fana-mafiaen» som førte til skrinleggingen.

Nordrehaugs førsteønske er likevel Kismul, fordi så mye der ligger til rette for raskt å få skytebanen på plass. På Kismul er der vei, strøm, fyllmasse og parkering. Pluss at reguleringsplanen ligger klar for godkjenning i bystyret. Der skal den etter planen opp 11. november.

I Sædal mangler alt. Der er imidlertid grunneieren, som er staten, velvillig til skytebaneplanene.