For det blir kamp om de siste åtte av delegatene som skal representere Bergen SV på nominasjonsmøtet i Hordaland. På første kampplass står Oddny Miljeteig.

— Jeg har full respekt for styret sin måte å få løst dette, slik at det ikke ender i kaos, sier Miljeteig.

— Noen vil sikker mene at det ikke er tilfeldig at en plasserte deg som profilert politiker på den plassen?

— Jo, det kan jeg forstå. Når jeg er plassert der, er det vel fordi noen mener at jeg kan være en kampkandidat. Jeg synes likevel det er veldig god bredde også blant de øvrige som styreflertallet har innstilt. Dette er tillitsvalgte som har tjent SV og som har lagt ned mye arbeid for partiet, sier Miljeteig.

Tre timers møte

Styret satt mandag kveld i et over tre timer langt møte, uten å bli enige om en delegatliste til nominasjonsmøtet i Hordaland SV. Yogendran Mackwin og Amir Payan, som har stått for en massiv medlemsverving de siste månedene, tok dissens i styret.

Når årsmøtet i Bergen SV holdes på fredag må SV-medlemmene forholde seg til en delt innstilling.

Som BT skrev i går har de to leirene i SV blitt enige om hvem de første 16 delegatene av Bergens 24 skal være. De to leirene har fått åtte navn på listen hver.

Blant de 16 delegatene finner vi uvanlig mange personer med minoritetsbakgrunn, noe som har sin bakgrunn i de mange nye medlemmene som er vervet.

Nå står striden om den siste tredelen av delegatene som skal møte på nominasjonsmøtet på Voss.

— Vi er vel enige om å være uenige. Vi fikk en løsning, hvor begge parter fikk noen delegater. Uansett utfall, kommer jeg til å respektere det, sier Amir Payan.

Blant de 16 delegatene finner vi uvanlig mange personer med minoritetsbakgrunn, noe som har sin bakgrunn i de mange nye medlemmene som er vervet.

- Ingen lykkelig situasjon

De to navnelistene som er foreslått på de åtte kampplassen vitner om den pussige situasjonen Bergen SV har kommet i. Listen fra Payan/Mackwin inneholder kun minoritetsnavn uten erfaring i SV-organisasjonen. Styreflertallets innstilling består kun av etnisk norske, med til dels lang erfaring i partiet.

— Dette er ingen lykkelig situasjon, men etter det som skjedde i Oslo burde en unngått at det ble slik. Å skape allianser og flertall er en del av politikken, og nye SV-medlemmer er like viktige som de gamle. Partiet må også kunne gjenspeile det virkelige samfunnet, og da må også minoritetene bli representert, mener Payan.

Om Payans støttespillere vinner frem på årsmøtet til Bergen SV vil en også komme i en annen pussig situasjon.

Mindretallets åtte utvalgte skal nemlig bare delta på selve nominasjonsmøtet og ikke være delegater på selve årsmøtet i Hordaland SV, går det frem av årsmøtepapirene som ble lagt ut i går.

— Dette er kun av praktiske årsaker. Noen av dem vi har foreslått hadde ikke anledning til å delta på begge møtene, sier Payan.

Paul S. Amundsen