SVs valgkomite avgir i dag sin innstilling til nytt sentralstyre i SV.

SVs leder Audun Lysbakken og nestleder Bård Vegar Solhjell foreslås gjenvalgt. Innstilingen til ny nestleder etter Inga Marte Thorkildsens avgang er Oddny Miljeteig. Miljeteig er i dag gruppeleder for SVs bystyregruppe i Bergen.

Det betyr at SV kan få en svært vestlandsdominert partiledelse. Lysbakken er fra Bergen, men bor i Oslo. Miljeteig er fra Eikemo i Etne kommune, men bor i Bergen. Og Solhjell er fra Naustdal, men bor i Akershus.

— Brennende engasjement

— Vi tror at Oddny Miljeteig vil ta med seg sitt brennende engasjement inn i stillingen, som også har preget Inga Marte Thorkildsens tid som nestleder. Miljeteig er en rutinert og profilert lokalpolitiker i Norges nest største by og SVs største lokallag. Hun er en samlende, godt likt og høyt respektert politiker både i Bergen og i hele SV, sier valgkomiteens leder Rolf Jørn Karlsen.

Miljeteig har vært en favoritt til å overta nestledervervet, men hun har selv vært svært taus om spekulasjonene. Nå kan hun endelig kommentere, og sier hun er svært glad for å være innstilt.— Hadde noen sagt til meg for et år siden at jeg skulle være aktuell som nestleder i SV hadde jeg ledd meg fordervet. Jeg er et typisk lokalsamfunnsarbeidende menneske. Men så er jeg plutselig enstemmig innstilt, sier hun.

Fortsetter i Bergen

Miljeteig mener imidlertid hennes sterke lokalpolitiske tilknytning er hovedgrunnen til at hun er ønsket som nestleder.

— Jeg oppfatter dette som et veldig sterkt ønske om å ha et menneske som har masse erfaring og forankring i noe som er lokalt, sier hun.

Derfor skal hun også fortsette i bergenspolitikken selv om hun blir nestleder. Nylig ble hun også valgt til listetopp for SV i Bergen.

— Trives i motgang

Nasjonalt har SV slitt veldig med oppslutningen i lengre tid. Miljeteig mener dette er en viktig grunn til at hun er ønsket inn i ledelsestrioen.

— Det høres forferdelig ut å si det, men jeg er et menneske som trives i politisk motgang. Og jeg har stor tro på at vi skal klare det. Når jeg ser på saker som tiggerforbud og asylbarna tenker jeg at SV trengs. Det er vår historiske misjon å kjempe for sosial rettferdighet, menneskeverd og å berge kloden. Jeg har vært med i partiet siden 1978 i tykt og tynt, og nå kan jeg gjøre mer for at vi kommer opp av denne bølgedalen, sier hun.

Chauhdry tilbake

I tillegg til Miljeteig innstiller valgkomiteen Kari Elisabeth Kaski, som i dag er nestleder i miljøstiftelsen ZERO, som ny partisekretær.

— Kaski er en ledende talsperson og organisator for den norske miljøbevegelsen gjennom flere år. Hun bringer viktige nye perspektiver på organisasjonsutvikling og har bred kontakt med miljøer SV står sterkt i, særlig fagbevegelsen og miljøbevegelsen. Hun har med seg erfaringen som trengs for den store jobben med å bygge SVs lokalorganisasjon., sier Karlsen.

Akhtar Chaudhry går inn i SVs partiledelse som femte medlem i arbeidsutvalget (AU). Utvalget som før besto bare av leder, nestledere og partisekretæren fører den daglige driften av SV. Ordningen med et femte arbeidsutvalgmedlem fra sentralstyret er ny. Akhtar Chaudhry er i dag seniorrådgiver for rekruttering ved Politihøyskolen i Oslo. Han er tidligere visepresident i Stortinget.

Om listen som helhet, sier Rolf Jørn Karlsen:

— Vi har fått til en innstilling til sentralstyre som kombinerer erfarne politikere med viktig fornyelse for SV. Vi gleder oss over at sammensetningen har så stor bredde, både geografisk, i alder og bakgrunn.

Endelig valg av alle vervene skjer på SVs landsmøte 13. -15. mars.

bt.no kommer tilbake med mer.