Gruppelederen for SV i bystyret skjønner ikke hvorfor kommunaldirektør og skolebyråd takket ja til foreldrenes pengegave til Haukeland skole.

— Her har en i årevis lagt bånd på foreldrebetaling til skoleturer og ekskursjoner. Poenget er nettopp at alle skal få det samme tilbudet, uavhengig av foreldrenes lommebok.

Miljeteig har store problemer med å forstå hvordan kommunens ledelse kan tillate store pengeoverføringer fra foreldre for å sikre driften.

— Skolebyråden lar foreldre betale for at barna deres skal unngå kutt. Dette er kutt som byrådet har påført. Det er uhørt at foreldre tar regningen etter at bergensskolen har vært sultefôret av byrådet, mener Miljeteig.

— Dette åpner opp for store forskjeller i skolen, hvor foreldre kan kjøpe et bedre tilbud til sine barn. Det er en prinsipp vi er veldig imot, sier nestleder Bjarne Mohn Olsvold i Utdanningsforbundet i Bergen.

Olsvold understreker at det er stor forskjell i foreldres betalingsevne og at den varierer fra bydel til bydel og skole til skole.

  • En slik praksis åpner også for betydelige forskjeller innad på en skole. Det er problematisk dersom slike gaver brukes til å gi et bedre tilbud til enkelte elever på skolen, mens andre ikke får tilsvarende mulighet.

Olsvold sier at han ikke har grunnlag for å vurdere den konkrete saken opp mot opplæringsloven, men minner likevel om gratisprinsippet som gjelder i norsk skole.

  • Jeg stiller også spørsmål om dette er i tråd med kommunens etiske regelverk.

Olsvold skjønner likevel foreldrenes intensjon om å sikre sine barn et best mulig tilbud.

  • Ressursproblemene er det mange skoler som har opplevd, og vi vet også at det er mange skoler som har slått sammen grupper. Det problematiske oppstår når foreldre overtar finansieringen for å sikre et tilbud, som kommunen skal finansiere.

Hva mener du om gaven? Si din mening her.