26-åringen døde etter en fallulykke på marinebasen Haakonsvern i 14-tiden mandag for en uke siden.

— Stor vilje

Marinejegeren falt mer enn ti meter mens han trente på bordingsoperasjoner mot kystvaktskipet KV Harstad. Wendt ble fraktet til Haukeland sykehus kort tid etter ulykken. Der døde han senere av skadene han pådro seg.

Like før helgen nedsatte Forsvaret en egen kommisjon som skal undersøke dødsfallet. Ole A. Fauske, oberst i Luftforsvaret og sjef for Luftkrigsskolen i Trondheim, leder kommisjonen.

Mandag var de fem medlemmene av kommisjonen for første gang samlet i Bergen, der de blant annet møtte miljøet på Haakonsvern.

Rubach Wendt var en del av Marinejegerkommandoen.

— Vi ble tatt godt imot. Viljen til å bidra til å avklare omstendighetene rundt dødsfallet er stor, sier Fauske til bt.no.

Kommisjonen skal bygge på politiets etterforskning, men vil selv gå gjennom blant annet lover, prosedyrer, forskrifter og trenings-/utdanningsprogram.

— Det er for å se å om noe bør gjøres annerledes fra Forsvarets side, for eksempel når det gjelder rutiner og utstyr, sier kommisjonsleder Fauske.

— Hovedformålet er å finne ut hva som skjedde, hvordan det kunne det skje, og hvordan omstendighetene rundt øvelsen var. Var det et hendelig uhell, eller var det noe med prosedyrer eller utstyr som sviktet.

- Ingen gjort noe galt

Forsvarets skal sette ned egne undersøkelseskommisjoner ved dødsfall, med medlemmer avhengig av hendelsen.

Kommisjonen har ikke sanksjonsmuligheter, men sender en rapport oppover i systemet. Hvis kommisjonen finner noen mangler, er det Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som avgjør hvordan det skal følges opp.

I kommisjonen som nå er i Bergen, er det folk fra både Forsvaret og politiet. De har frist på seg til 18. mars med å levere sin rapport.

Fauske håper og tror de blir ferdig i god tid før det.

— Politiet regner med å være ferdige med sin etterforskning neste uke. Ifølge politiet er det ingenting så langt som tyder på at noen har gjort noe galt, sier Fauske.

Det bekrefter politiinspektør Tore Salvesen i Bergen vest politistasjonsdistrikt.

— Vi har så langt ikke funnet noe som gir oss grunn til å undersøke nærmere, sier Salvesen.

Flere så fallet

Salvesen sier det var flere personer som så selve ulykken, både kamerater av Magnus Rubach Wendt og andre.

— Vi har gjort flere vitneavhør, og vil avhøre flere som kan si noe om øvelsen, rutiner og det konkrete som skjedde, sier Salvesen.

Ifølge Salvesen er politiets hovedspørsmål om dødsfallet skyldtes menneskelig svikt, rutinesvikt - eller manglende rutiner.