Allerede fra mandag kommer Forsvaret til å prege Bergens-området med på det meste 3200 soldater, jagerfly, helikoptre, stridsvogner og marinefartøyer. Alle forsvarsgreinene pluss Heimevernet skal delta. Øvelsen finner sted i ti kystkommuner. Aller mest aktivitet blir det på Sotra. Øvelsen skal foregå frem til 23. november.

Mest action i Fjell og Øygarden

— Selve stridshandlingene vil hovedsakelig foregå i nordre deler av Fjell kommune og i Øygarden rundt sentrale punkter som CCB-basen på Ågotnes og Stureterminalen, sier kommandørkaptein Nils Kristian Haugen, informasjonsoffiser i Sjøforsvaret.

Det blir tre hektiske dager fra 19. til 21. november, da «kamphandlingene» er på det heftigste.

- Hvordan vil sivile merke øvelsen?

— De som bor i nærområdene, vil selvsagt registrere selve stridsøvelsen. Det vil oppstå perioder med kødannelser på Sotrabrua og veiene i området når de militære kjøretøyene skal forflytte seg, sier Haugen.

- Viktig å samtrene

— Det er ikke nok for forsvarsgreinene å trene hver for seg. Vi må trene smartere og utnytte kapasitetene våre slik at vi skaper en troverdig øvelsesarena for våre soldater, sier oberstløytnant Lars Petter Kolle til forsvaret.no. Han har ansvaret for å koordinere øvelsen.

Det er Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø som har hovedansvaret.

— Hordaland har mange innbyggere, viktig industri og infrastruktur. Høye fjell og mange fjorder er utfordrende for oss. Skal Forsvaret klare å løse oppgavene Stortinget har gitt oss, må vi trene i slike omgivelser, sier pressetalsmann Vegard Finberg ved FOH.

24 timer i døgnet

Soldater i full stridsutrustning vil være synlige i øvelsesområdet. Det blir også en del fly- og helikoptertrafikk. Øvelsen vil pågå 24 timer i døgnet. Det vil ikke bli skutt med skarpt, bare med løsammunisjon.

Sjøforsvarets tilstedeværelse er velkjent for hordalendingene siden hovedbasen ligger på Haakonsvern. Hæren er ikke like synlig, men det blir den de kommende dagene. Soldatene forlater sine kjerneområder i Troms og indre Østlandet, og Hæren kommer med over to tusen soldater og to hundre kjøretøyer.

— Vi har lang erfaring med norske styrker i internasjonale operasjoner. Hordaland gir oss helt nye utfordringer med forflytting, kommunikasjon, samhandling og utnyttelse av våre kapasiteter, sier oberstløytnant Terje Bruøygård, pressetalsmann i Hæren til forsvaret.no.

Vil unngå køer

Øvelsen har krevd mye planlegging og samarbeid med sivile myndigheter. Forsvaret vil prøve å påvirke det sivile samfunnet minst mulig.

— Vi vil samarbeide tett med politiet om en sikker trafikkavvikling når vi flytter troppene våre. Vi har dessuten valgt å transportere flere av de tyngste kjøretøyene våre sjøveien, sier oberstløytnant Kolle.

Sjøforsvaret skal delta med fregatten KNM «Helge Ingstad», fire kystkorvetter i Skjold-klassen, tre minerydderfartøyer, to logistikkfartøyer og to ubåter. I tillegg kommer patruljer fra minedykkerne, kystjegerne og marinejegerne.

Åpen dag på Koengen

Sjøforsvaret legger fra kai mandag. Noen fartøyer skal forberede øvelsen lokalt, mens andre skal eskortere Hæren fra Trøndelag til Bergen.

Øvelsen blir rundet av med åpen dag på Koengen 23. november. Der kan publikum se kjøretøyene til Hæren og helikoptrene til Luftforsvaret. Flere av de deltakende marinefartøyene vil dessuten ligge til kai i Vågen. Sjøforsvaret skjøter på øvelsen med en ekstra uke.

Allerede fredag kveld ble en tanks observert på vei oppover Flyplassvegen av en BT-leser.
Privat.