Byggesaksavdelingen i Stavanger bruker fra fire til 12 uker på klagesaker. I Bergen tar det foreløpig opp mot ett år.

— Saker som har vært politisk behandlet tar lengst tid, men i hovedsak så har vi ikke veldig lang behandlingstid, sier ingeniør ved byggesaksavdelingen i Stavanger kommune, Oddvar Wersland.

I Trondheim bruker byggesaksavdelingen litt lenger tid enn i Stavanger, likevel er behandlingstiden halvparten av det normale i Bergen.

— Er saken omfattet av den lovbestemte fristen på seks uker, så bruker vi seks uker. I andre saker bruker vi seks måneder, sier bygningssjef i Trondheim kommune, Lisbeth Glørstad Aspås.

Det er ikke lenge siden den gjennomsnittlige behandlingstiden var ni måneder.

— Vi jobber stadig med å få ned tiden. Vi har blant annet økt juristgruppen som driver med dette, og har også foretatt endringer i rutinene, sier Glørstad Aspås.