Den nå 43 år gamle mannen var tiltalt for å ved flere anledninger i perioden fra 2002 til 2006 ha slått sine sønner i hodet, samt spent dem i rumpen og tvunget dem til å stå på ett ben med hendene i været.

Mannen ble i dag idømt 120 dagers fengsel i Bergen tingrett. Han erkjente straffeskyld for forholdene beskrevet i tiltalen.

Halvparten av fengselsstraffen ble gjort betinget med to års prøvetid. Det begrunnes i dommen med at «Saken ble levert påtaleansvarlig politiadvokat den 03.09.2007. Først den 15.07.2008 ble den sendt statsadvokaten med innstilling om tiltalebeslutning. En slik eklatant sendrektighet er helt utilstedelig... Retten finner derfor å måtte tillegge sendrektigheten betydning ved straffutmålingen».

De to barna ble i 2006 tatt hånd om av barnevernet, og er fortsatt under barnevernets omsorg.