Den 27-år gamle mannen kom kjørende på slitte sommerdekk på riksvei 555 på Kolltveit i Fjell kommune den 16. januar i fjor. Han bestemte seg for å kjøre forbi en stasjonsvogn som lå foran ham, fikk sladd på bilen, og skrenset inn i stasjonsvognen, som ble slengt inn i fjellveggen. En 53 år gammel mann som var passasjer i stasjonsvognen omkom.

Den 26. februar i år ble mannen dømt til 45 dagers ubetinget fengsel i Nordhordland tingrett. Han måtte også betale 155.000 kroner i oppreisning til avdødes familie.

Mannen anket avgjørelsen.

Gulating lagmannsrett fastslår i motsetning til tingretten at mannen ikke opptrådte grovt uaktsomt. Fengselsstraffen blir derfor gjort betinget. Mannen må heller ikke betale oppreisning til de etterlatte etter ulykken. Han ble av tingretten dømt til inndragelse av førerkortet i to år. Denne delen av dommen blir stående.